Spółka komandytowa podatnikiem CIT w 2021 roku

CIT spółka komandytowa
Wrzesień 2020 roku przyniósł niezbyt dobre wieści dla wspólników spółek komandytowych. 16 września na stronach Rządowego Centrum Legislacji opublikowano projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne oraz niektórych innych ustaw.  Na mocy tej ustawy spółka komandytowa stanie się podatnikiem CIT.  Jej zyski będą opodatkowane podwójnie, tak jak ma to miejsce w przypadku spółek z ograniczoną odpowiedzialnością.
Spółka komandytowa jako podatnik CIT

Spółka komandytowa stanie się podatnikiem CIT, bez względu na rodzaj prowadzonej działalności czy wielkość osiąganych przychodów czy zysków. Właściwą stawką CIT będzie podobnie, jak w przypadku spółek z o.o., stawka 9% lub 19%. Preferencyjna stawka dotyczyć będzie, tak jak obecnie, spółek, których roczne przychody nie przekroczą 2 mln EUR. Szerzej na ten temat w artykule: 9% CIT nie dla każdego. Co ważne, projekt ustawy przewiduje również zwiększenie limitu rocznego przychodu uprawniającego do stosowania 9% stawki CIT z 1,2 mln EUR do 2 mln EUR. Dzięki tej zmianie z obniżonej stawki CIT skorzysta większa liczba firm, choć w kontekście nadchodzących zmian jest to małe pocieszenie.

Wypłata zysków na rzecz komandytariusza

Spółka komandytowa jest atrakcyjna przede wszystkim z powodu możliwości wypłaty zaliczek na poczet zysku, bez konieczności ich opodatkowania. To główna różnica w stosunku do spółki z o.o. Jednokrotne opodatkowanie, które odbywa się na poziomie wspólników to główna zaleta spółki komandytowej. Sama spółka komandytowa nie jest podatnikiem podatku dochodowego. Podatnikami są wspólnicy i to oni płacą podatki stosownie do swoich udziałów w przychodach i kosztach spółki komandytowej. Zgodnie z projektem ustawy, od 2021 roku spółka komandytowa opodatkuje zysk dwukrotnie. Pierwszy raz na poziomie zysku i ponownie podczas jego podziału pomiędzy wspólników.

Zyski komandytariusza zwolnione z opodatkowania

Komandytariusz może zostać zwolniony z opodatkowania zysków. Planowane zwolnienie dotyczy zysków komandytariusza do 50% ich wysokości, jednak nie więcej jednak niż 60 000 zł w roku podatkowym. Wskazany limit dotyczy zysku komandytariusza osiąganego w pojedynczej spółce komandytowej. Komandytariusz w celu skorzystania ze zwolnienia musi jednak spełnić następujące warunki:

  • nie posiadać bezpośrednio lub pośrednio ponad 5% udziałów (akcji) w spółce posiadającej osobowość prawną lub spółce kapitałowej w organizacji będących komplementariuszem w tej spółce komandytowej,
  • nie być członkiem zarządu komplementariusza spółki komandytowej,
  • nie być podmiotem powiązanym ze wspólnikiem lub członkiem zarządu.

Analizując temat zwolnienia, nietrudno zauważyć, że będzie ono dotyczyło małej grupy komandytariuszy. Większość z nich jest bowiem bezpośrednio powiązana z komplementariuszem. Rolę komplementariusza pełni w spółce komandytowej zazwyczaj spółka z o.o. Komandytariusze są często osobami wchodzącymi w skład jej zarządu i jednocześnie posiadają w niej duże udziały.

Tym samym wspomniane zwolnienie obejmie tylko osoby wchodzących do spółki komandytowej “z zewnątrz”, które nie nie posiadają żadnych powiązań z wspólnikami ani zarządem komplementariusza (spółki z o.o.).

Wypłata zysku dla komplementariusza

Wypłata zysków na rzecz komplementariusza będzie także opodatkowana podwójnie. Komplementariusz będzie jednak mógł odliczyć od podatku od takiego zysku wartość podatku zapłaconego przez spółkę komandytową w części odpowiadającej jego udziałowi w zysku spółki komandytowej.

Komplementariusz nie będzie już jednak mógł konsolidować swojego dochodu podatkowego osiągniętego w związku z udziałem w spółce komandytowej z ewentualną stratą podatkową z innych źródeł działalności gospodarczej.

Wymóg zamknięcia ksiąg rachunkowych

Spółki, które powstały w drugiej połowie 2020 roku i wybrały tzw. przedłużony rok podatkowy czeka niespodzianka. Projekt zakłada, że one także będą musiały obowiązkowo zamknąć księgi na 31 grudnia 2020 roku. Tym samym od 1 stycznia 2021 r. wszystkie spółki komandytowe zostaną objęte CIT [edit: Z zapowiedzi MF wynika, że zmiany mają zostać przesunięte na 1 maja 2021 roku]. Nie będą miały znaczenia z tym przypadku zapisy w umowie spółki dotyczące roku podatkowego. W ten sposób MF zabezpieczyło się na wypadek prób obejścia (opóźnienia) wejścia w życie przepisów przez podatników.

Co ze składkami ZUS?

Spółka komandytowa pozostanie spółką osobową, zmienią się jednak przepisy dotyczące jej opodatkowania. Brak jest informacji na temat zmian przepisów dotyczących oskładkowania komandytariuszy. Tym samym komandytariusz w dalszym ciągu będzie płatnikiem składek zus.

Link do projektu ustawy: TUTAJ

Masz pytania dotyczące spółki komandytowej? A może rozważasz założenie spółki z o.o.? Zapraszamy na spotkanie online:
wymagane
wymagane
Dobrowolny, ale niezastąpiony podczas wyceny

 

Autor:
Anna Piątek - właścicielka Kancelarii Podatkowej AMP Consulting, jej Główna Księgowa, członek Stowarzyszenia Księgowych, partner merytoryczny Urzędu Skarbowego Kraków-Prądnik. Posiada Certyfikat Księgowy nr 21025/2008. Specjalizuje się w prowadzeniu księgowości spółek z ograniczoną odpowiedzialnością i komandytowych. Z zamiłowania psycholog biznesu. Uważa, że własna firma to najlepsza gra strategiczna, jaką do tej pory wynaleziono. W ramach doradztwa biznesowego podpowiada jak grać w tę grę mądrze.