Estoński CIT - rozwijaj firmę nie płacąc podatków

Ryczałt od dochodów spółek pozwala na spore oszczędności.
Jego głównym założeniem jest brak konieczności zapłaty podatku aż do momentu wypłaty zysków (np. w formie dywidendy). Brak wypłat zysku = zerowe opodatkowanie

Estoński CIT - korzyści podatkowe dla Twojej spółki

Zmniejsz obciążenia podatkowe do zera zostawiając zysk w spółce lub korzystaj z niego przy minimalnym opodatkowaniu. Skontaktuj się z nami i sprawdź ile możesz zyskać!
Dowiedz się więcej

Zerowe opodatkowanie przy braku wypłat

Estoński CIT pozwala na uniknięcie opodatkowania do czasu wypłaty zysku. Jeśli nie chcesz wypłacać pieniędzy wypracowanych przez spółkę tylko inwestować zyski - nie zapłacisz podatku wcale. Zaoszczędzone pieniądze przeznaczysz na dalszy rozwój spółki.

Niskie opodatkowanie przy dystrybucji zysku

Przy wypłacie zysku opodatkowana będzie jedynie część wypłacana. Dodatkowo zryczałtowany podatek dochodowy będzie pomniejszony o część podatku CIT zapłaconego przez spółkę. Efektywne opodatkowanie spadnie nawet o 9% w stosunku do klasycznego opodatkowania

8 lat realnych oszczędności

Opodatkowanie ryczałtem od spółek wybiera się na 4 kolejne lata podatkowe. Jeśli w tym czasie nie zrezygnujesz z opodatkowania estońskim CIT to opodatkowanie przedłuży się na 4 kolejne lata podatkowe. Oznacza to nawet 8 lat realnych oszczędności na podatku dochodowym

Ułatwienia dla nowych spółek

Z Estońskiego CIT mogą także skorzystać nowe spółki. W ich przypadku warunek limitu zatrudnienia jest uznany za spełniony w pierwszym roku. Oznacza to brak konieczności posiadania minimum trzech pracowników od początku działalności spółki, co dla wielu podmiotów będzie dużym ułatwieniem

Estoński CIT - najczęstsze pytania

Co to jest estoński CIT?

Estoński CIT to czasowa forma opodatkowania spółek umożliwiająca odroczenie zapłaty podatku CIT do chwili wypłaty zysku ze spółki. Tak długo jak pieniądze pozostają w spółce nie ma obowiązku zapłaty CIT nawet przy rosnących zyskach. Jeśli spółka nie będzie dzielić zysku i zrezygnuje z wypłat może nie płacić podatku wcale.

Kto może skorzystać z Estońskiego CIT?

Z estońskiego CIT mogą skorzystać spółki prowadzące tak zwaną pełną księgowość. Ta forma opodatkowania przeznaczona jest spółek z o.o., spółek akcyjnych, prostych spółek akcyjnych, spółek komandytowych i spółek komandytowo-akcyjnych.

Jak długo trwa opodatkowanie estońskim CIT?

Tę formę opodatkowania spółka może stosować przez 4 kolejne lata podatkowe. Jeśli w trakcie tego okresu lub po upływie 4 lat nie zrezygnuje z niej to opodatkowanie estońskim CIT przedłuży się o kolejne 4 lata. Spółka może więc nie płacić podatku przez 8 lat.

Jaka musi być struktura spółki, aby mogła korzystać z estońskiego CIT?

Udziałowcami spółki muszą być wyłącznie osoby fizyczne nieposiadające praw majątkowych związanych z prawem do otrzymania świadczenia jako założyciele (fundatorzy) lub beneficjenci fundacji, trustu lub innego podmiotu albo stosunku prawnego o charakterze powierniczym, z wyjątkiem fundatorów i beneficjentów fundacji rodzinnej. Z opodatkowania estońskim CIT nie skorzysta np. spółka z o.o. komandytowa, gdzie wspólnikiem (komplemetariuszem) jest spółka z o.o.

Co jeśli wspólnicy podejmą uchwałę i wypłacą zysk?

CIT Estoński nie ogranicza wypłat zysku. Dalej są one dozwolone. W takim przypadku od kwoty dzielonego zysku spółka zapłaci CIT w wysokości 10% ( ta stawka obowiązuje dla nowych spółek lub małych podatników) lub 20% w przypadku pozostałych spółek. Jednak korzyść będzie polegała na tym, że kwota zapłaconego CIT będzie pomniejszała pobraną kwotę podatku zryczałtowanego od dywidend. Takiego rozwiązania nie ma w klasycznym CIT, a pozwala ono na obniżenie efektywnego opodatkowania z ponad 26% do 20% w przypadku małych podatników i nowo powstałych spółek. W przypadku pozostałych spółek opodatkowanie spadnie z 34,39 % do 25%, czyli o ponad 9% w stosunku do klasycznego CIT.

Co to jest ukryty zysk?

Pod tym hasłem rozumiemy wszelkie świadczenia wykonane na rzecz wspólników, które mogą być alternatywą dywidendy i świadczenie to jest wykonywane w związku z prawem do udziału w zysku spółki. Należy zwrócić więc szczególną uwagę na takie transakcje pomiędzy spółką z wspólnikiem jak pożyczki, użytkowanie majątku spółki przez wspólników na ich cele prywatne np. samochodów, świadczenie usług przez wspólników na rzecz spółki po cenach nierynkowych.

Jednym słowem chodzi o sytuacje kiedy spółka unika dokonywania wypłat zysku a jednocześnie rozdysponowuje go poprzez umożliwianie świadczeń pomiędzy spółką a wspólnikiem, które przynoszą finansowe korzyści wspólnikowi równoważne do dywidendy.

Czy ukryty zysk oznacza koniec możliwości opodatkowania estońskim CIT?

Absolutnie nie. Oznacza to tylko konieczność zapłaty przez spółkę w wysokości 10% lub 20% od kwoty świadczenia będącego ukrytym zyskiem.

Wynagrodzenie zarządu w trakcie opodatkowania estońskim CIT?

Takie wynagrodzenie jest dopuszczalne i nie stanowi ukrytego zysku do kwoty nieprzekraczającej 5-krotności przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw. Obecnie wynagrodzenie to zgodnie z raportem GUS w 3 kwartale 2023 roku wyniosło: 7462,25 złotych. Dane GUS na temat wysokości tego wynagrodzenia można znaleźć TUTAJ.  Suma tych wynagrodzeń wypłacona w danym miesiącu tej osobie nie może także przekraczać 5-krotności średniego miesięcznego wynagrodzenia wypłacanego przez podatnika z tytułu ww. umów.

Jesteś zainteresowany estońskim CIT?

Skontaktuj się z nami poprzez formularz kontaktowy lub telefonicznie.
wymagane
wymagane
Dobrowolny, ale niezastąpiony podczas wyceny