Kadry i płace

 • zakładanie, kompletowanie i prowadzenie dokumentacji osobowej pracowników
 • weryfikowanie prowadzonej ewidencji czasu pracy
 • sporządzanie standardowej dokumentacji pracowniczej w ramach obowiązujących przepisów prawa pracy i ubezpieczeń społecznych
 • ustalanie prawa i wymiaru przysługujących urlopów wypoczynkowych oraz prowadzenie ewidencji kart urlopowych
 • kontrola ważności badań lekarskich i szkoleń BHP
 • sporządzanie i przesyłanie do ZUS właściwych druków zgłoszenia i wyrejestrowania pracowników i członków ich rodzin
 • sporządzanie zaświadczeń o zatrudnieniu i wynagrodzeniu
 • naliczanie wynagrodzeń pracownikom, zleceniobiorcom oraz osobom zasiadającym w organach stanowiących spółek kapitałowych
 • sporządzanie list płac
 • naliczanie podatku dochodowego od osób fizycznych oraz należnych składek na ubezpieczenia społeczne
 • sporządzanie deklaracji rozliczeniowych i raportów imiennych ZUS zgodnie z obowiązującymi przepisami
 • sporządzanie deklaracji PIT-11
 • sporządzanie deklaracji PFRON
 • obsługa PPK (Pracownicze Plany Kapitałowe)
 • sporządzanie informacji dla pracowników (ZUS RMUA)
 • ustalanie świadczeń pieniężnych związanych z ustaniem stosunku pracy (ekwiwalent za niewykorzystany urlop wypoczynkowy, odprawy pieniężne, odszkodowania za skrócony okres wypowiedzenia itp.)
 • ustalanie prawa do wynagrodzenia chorobowego oraz zasiłków: chorobowego, macierzyńskiego, opiekuńczego i wypadkowego oraz naliczanie ich zgodnie z obowiązującymi przepisami
 • przesyłanie do ZUS w formie elektronicznego przekazu deklaracji i raportów rozliczeniowych
 • przygotowywanie przelewów wynagrodzeń

Skontaktuj się z nami:

Zachęcamy do kontaktu mailowo, telefonicznie oraz do osobistego spotkania.
wymagane
wymagane
Dobrowolny, ale niezastąpiony podczas wyceny
AMP Consulting