Kadry i płace

 • zakładanie, kompletowanie i prowadzenie dokumentacji osobowej pracowników
 • weryfikowanie prowadzonej ewidencji czasu pracy
 • sporządzanie standardowej dokumentacji pracowniczej w ramach obowiązujących przepisów prawa pracy i ubezpieczeń społecznych
 • ustalanie prawa i wymiaru przysługujących urlopów wypoczynkowych oraz prowadzenie ewidencji kart urlopowych
 • kontrola ważności badań lekarskich i szkoleń BHP
 • sporządzanie i przesyłanie do ZUS właściwych druków zgłoszenia i wyrejestrowania pracowników i członków ich rodzin
 • sporządzanie zaświadczeń o zatrudnieniu i wynagrodzeniu
 • naliczanie wynagrodzeń pracownikom, zleceniobiorcom oraz osobom zasiadającym w organach stanowiących spółek kapitałowych
 • sporządzanie list płac
 • naliczanie podatku dochodowego od osób fizycznych oraz należnych składek na ubezpieczenia społeczne
 • sporządzanie deklaracji rozliczeniowych i raportów imiennych ZUS zgodnie z obowiązującymi przepisami
 • sporządzanie deklaracji PIT-11
 • sporządzanie deklaracji PFRON
 • obsługa PPK (Pracownicze Plany Kapitałowe)
 • sporządzanie informacji dla pracowników (ZUS RMUA)
 • ustalanie świadczeń pieniężnych związanych z ustaniem stosunku pracy (ekwiwalent za niewykorzystany urlop wypoczynkowy, odprawy pieniężne, odszkodowania za skrócony okres wypowiedzenia itp.)
 • ustalanie prawa do wynagrodzenia chorobowego oraz zasiłków: chorobowego, macierzyńskiego, opiekuńczego i wypadkowego oraz naliczanie ich zgodnie z obowiązującymi przepisami
 • przesyłanie do ZUS w formie elektronicznego przekazu deklaracji i raportów rozliczeniowych
 • przygotowywanie przelewów wynagrodzeń

Kadry i płace to obszerny obszar działalności związany z zarządzaniem personelem oraz wszelkimi aspektami związanymi z wynagrodzeniami pracowników w firmie. Usługi z zakresu kadr i płac są niezbędne dla każdej firmy, niezależnie od jej wielkości czy branży. Zarówno małe przedsiębiorstwa, jak i duże korporacje potrzebują skutecznej obsługi w tym zakresie.

Co zawierają w sobie usługi z zakresu kadr i płac?

CIT EstońskiProcesy związane z kadrami obejmują szeroki zakres działań, takich jak tworzenie umów o pracę, prowadzenie dokumentacji personalnej, naliczanie wynagrodzeń, rozliczanie podatków i składek ZUS, a także raportowanie danych do organów państwowych.

Kluczową rolę w każdym procesie odgrywa rzetelne prowadzenie dokumentacji. Każdy pracownik wymaga prowadzenia osobistej dokumentacji, która obejmuje informacje takie jak dane osobowe, kwalifikacje, umowy o pracę, ewentualne awanse, szkolenia, oceny pracownicze, urlopy, zwolnienia lekarskie itp. To wszystko stanowi podstawę do rozliczeń, dlatego brak jakiejkolwiek informacji (np. o zwolnieniu lekarskim) może powodować nieścisłości. 

Wiąże się z tym naliczanie wynagrodzeń. Proces ten obejmuje obliczanie wynagrodzeń pracowników na podstawie ustalonej stawki godzinowej lub miesięcznej, uwzględniając różne składniki, takie jak premie, dodatki, nadgodziny, potrącenia. Po obliczeniu wynagrodzeń konieczne jest odprowadzenie należnych podatków oraz składek ZUS (Zakład Ubezpieczeń Społecznych) od wynagrodzeń pracowników. Należy również prowadzić odpowiednią dokumentację związaną z odprowadzanymi kwotami.

W czym biuro rachunkowe AMP Consulting może pomóc?

Nasze biuro rachunkowe zapewnia kompleksową obsługę w zakresie kadr i płac, co stanowi kluczowy element ułatwiający prowadzenie działalności firmie. Zajmujemy się wszystkimi aspektami związanymi z personelem i wynagrodzeniami, co oznacza, że nasze usługi obejmują zarówno tworzenie umów o pracę, prowadzenie dokumentacji personalnej, jak i naliczanie wynagrodzeń, rozliczanie podatków i składek ZUS, oraz raportowanie danych do organów państwowych.

Dbałość o terminowość jest jednym z kluczowych priorytetów naszego biura. Rozumiemy, że terminowe rozliczenia, przekazywanie dokumentów i raportów jest niezwykle istotne dla płynnej działalności firmy. Dlatego też dokładamy wszelkich starań, aby wszystkie procesy związane z kadrami i płacami były realizowane terminowo i zgodnie z ustalonym harmonogramem.

Nasze usługi są również prowadzone z pełnym uwzględnieniem obowiązujących przepisów prawa. Ściśle przestrzegamy wszystkich regulacji dotyczących kadr i płac, co zapewnia naszym klientom pełne bezpieczeństwo prawne i minimalizuje ryzyko wystąpienia nieprawidłowości czy konfliktów z organami państwowymi. Dzięki współpracy z nami, każde przedsiębiorstwo może skoncentrować się na swojej głównej działalności, bez konieczności poświęcania czasu i zasobów na obsługę kadrowo-płacową.

Skontaktuj się z nami:

Zachęcamy do kontaktu mailowo, telefonicznie oraz do osobistego spotkania.
wymagane
wymagane
Dobrowolny, ale niezastąpiony podczas wyceny
AMP Consulting