Podwójne opodatkowanie spółki z o.o. – jak go uniknąć?

podwójne opodatkowanie
Podwójne opodatkowanie w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością (sp. z o.o.) jest istotnym problemem, ponieważ zarówno dochód spółki, jak i wypłaty dla wspólników podlegają opodatkowaniu. Rozwiązaniem tego problemu to wypłacanie pieniędzy w taki sposób, aby powiązać ją z usługą/świadczeniem, które jest kosztem dla spółki. Dzięki temu spółka zmniejsza dochód (ale tym samym podatek) a pieniądze już bez podwójnego opodatkowania idą do wspólnika.
Co oznacza podwójne opodatkowanie?

Spółka z o.o. jako odrębny podmiot prawny płaci podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) od swojego dochodu. Wspólnicy mogą wypłacić sobie zysk dopiero po opodatkowaniu dochodu spółki podatkiem CIT, a następnie spółka pobiera zryczałtowany podatek dochodowy PIT-8 od wypłacanej dywidendy. Oznacza to, że ten sam zysk jest opodatkowany dwukrotnie – raz na etapie jego uzyskania a następnie na etapie dystrybucji.

Na szczęście istnieją legalne sposoby unikania podwójnego opodatkowania, przy jednoczesnej dystrybucji środków do wspólników. Przyjrzyjmy się kilku możliwościom.

Wynagrodzenie dla członka zarządu z tytułu powołania

Jednym ze sposobów jest ustalenie wynagrodzenia dla członka zarządu, który jest jednocześnie wspólnikiem. Wynagrodzenie to stanowi koszt działalności spółki, co obniża jej dochód do opodatkowania. Od takiego wynagrodzenia spółka odprowadza składkę zdrowotną praz PIT, jednak całość kosztu związanego z tym świadczeniem ujmuje w kosztach.

Wynagrodzenie na podstawie umowy o pracę

Umowa o pracę z członkiem zarządu, będącym wspólnikiem, również pozwala na uznanie wynagrodzenia za koszt spółki. Należy jednak pamiętać o obowiązku odprowadzania składek ZUS, co zwiększa koszty zatrudnienia. Wynagrodzenie z umowy o pracę może jednak oferować korzyści socjalne i zabezpieczenie emerytalne.

Wynagrodzenie na podstawie umowy zlecenia

Umowy zlecenia ze wspólnikami, obejmujące czynności niezwiązane bezpośrednio z zarządzaniem spółką, mogą być uznane za koszty działalności spółki. Ważne jest, aby wynagrodzenie nie przewyższało stawek rynkowych.

Wynagrodzenie na podstawie umowy o dzieło

Umowy o dzieło mogą być korzystne podatkowo, zwłaszcza jeśli dotyczą przeniesienia praw autorskich. Pozwala to na zastosowanie 50% kosztów uzyskania przychodu, co znacząco obniża podstawę opodatkowania.

Szkolenia, podróże i delegacje służbowe

Przychód wynikający z wypłaconych diet i zwroty kosztów z tytułu podróży służbowych członków zarządu mogą być zwolnione z podatku, a jednocześnie stanowią koszt dla spółki. Warto korzystać z tego rozwiązania, aby obniżyć dochód spółki do opodatkowania. Oczywiście warunkiem jest aby wydatki te były związane z osiągnięciem lub zabezpieczeniem przychodów spółki.

Działalność gospodarcza wspólnika

Wspólnicy mogą świadczyć usługi lub sprzedawać towary spółce w ramach własnej działalności gospodarczej. Oczywiście jest tutaj szereg ograniczeń, jak celowość i rynkowa wartość tej usługi a także kwestie działalności konkurencyjnej. Jednakże w wielu przypadkach takie usługi są jak najbardziej uzasadnione i nie są kwestionowane przez organy podatkowe.

Wynajem powierzchni biurowej

Najem powierzchni biurowych od wspólników może być uznany za koszt działalności spółki. Jest to korzystne rozwiązanie, gdy wspólnicy posiadają odpowiednie nieruchomości, które mogą wynajmować spółce. W ten sposób obniżają dochód spółki do opodatkowania, a ich dochody z najmu mogą być opodatkowane korzystnym ryczałtem (8,5%).

Podwójne opodatkowanie w spółce z o.o. można skutecznie ograniczyć, stosując odpowiednie strategie wypłat dla wspólników. Ważne jest jednak, aby każdą z metod dokładnie przeanalizować pod kątem specyfiki danego biznesu oraz przepisów podatkowych. Przy odpowiednim planowaniu można znacząco zredukować obciążenia podatkowe i zwiększyć efektywność finansową spółki.

Powtarzające się świadczenia niepieniężne

Bardzo popularna w ostatnich latach forma świadczeń na rzecz spółki w oparciu o art. 176 Kodeksu Spółek Handlowych. Świadczenie to jest przychodem wspólnika i jest opodatkowane na zasadach ogólnych. Jednak dla spółki jest w całości kosztem. Świadczenia takie mają przewagę nad wynagrodzeniem z tytułu pełnienia funkcji członka zarządu z powodu całkowitego braku ozusowania. Przypomnę, że wynagrodzenie zarządu podlega 9% składce zdrowotnej, co jest wbrew pozorom niemałym obciążeniem i powoduje zmniejszenie kwoty wypłaty.

Temat powtarzających się świadczeń niepieniężnych zasługuje na uwagę, ale też na dość ostrożne podejście z racji swojej specyfiki. Nie może to być na przykład usługa ciągła. Temat ten na pewno będę poruszać na blogu.

Sprawdź także: Spółka z o.o. jako optymalizacja podatkowa

Rozważasz założenie spółki z o.o.? Zapraszamy na spotkanie:

wymagane
wymagane
Dobrowolny, ale niezastąpiony podczas wyceny

Autor:
Anna Piątek - właścicielka Kancelarii Podatkowej AMP Consulting, jej Główna Księgowa, członek Stowarzyszenia Księgowych, partner merytoryczny Urzędu Skarbowego Kraków-Prądnik. Posiada Certyfikat Księgowy nr 21025/2008. Specjalizuje się w prowadzeniu księgowości spółek z ograniczoną odpowiedzialnością i komandytowych. Z zamiłowania psycholog biznesu. Uważa, że własna firma to najlepsza gra strategiczna, jaką do tej pory wynaleziono. W ramach doradztwa biznesowego podpowiada jak grać w tę grę mądrze.