Spółka komandytowa jako forma optymalizacji podatkowej

spółka komandytowa
Spółka komandytowa była bardzo popularną formą prowadzenia działalności gospodarczej, szczególnie ze względu na korzystne warunki podatkowe i ograniczone ryzyko. Choć w 2021 roku nastąpiły zmiany w opodatkowaniu spółek komandytowych, wciąż mogą one stanowić atrakcyjną opcję dla przedsiębiorców. W niniejszym artykule omówimy zasady działania spółki komandytowej, jej opodatkowanie oraz zalety w porównaniu z innymi formami działalności gospodarczej.
Zasady działania spółki komandytowej

Spółka komandytowa jest spółką osobową zgodnie z Kodeksem spółek handlowych, a do jej założenia potrzebne są co najmniej dwa podmioty – osoby fizyczne lub inne spółki. W spółce komandytowej wyróżniamy dwa rodzaje wspólników: komandytariusza i komplementariusza.

Rola komandytariusza

Komandytariusz wnosi wkład finansowy do spółki, ale nie uczestniczy w jej zarządzaniu. Odpowiada on za zobowiązania spółki tylko do wysokości sumy komandytowej, która nie musi być równa wniesionemu wkładowi. Rola komandytariusza jest podobna do udziałowca w spółce z o.o. lub akcjonariusza w spółce akcyjnej.

Rola komplementariusza

Komplementariusz zarządza spółką i odpowiada za jej zobowiązania całym swoim majątkiem. Jego rola przypomina wspólnika w spółce jawnej. Spółkę komandytową mogą tworzyć więcej niż dwa podmioty, jednak zawsze musi być co najmniej jeden komandytariusz i jeden komplementariusz.

Opodatkowanie spółek komandytowych

Od 2021 roku spółki komandytowe podlegają podatkowi dochodowemu od osób prawnych (CIT), co oznacza, że dochód spółki jest opodatkowany stawką 9% lub 19%. Następnie zysk wypłacany wspólnikom jest opodatkowany podatkiem dochodowym od osób fizycznych (PIT) w wysokości 19%.

Opodatkowanie komplementariusza

Komplementariusz ma możliwość odliczenia podatku CIT zapłaconego przez spółkę od należnego podatku PIT. Dzięki temu unika podwójnego opodatkowania. Sprawdźmy jak to wygląda na podstawie zysku spółek będących małym podatnikiem oraz płacących standardowy podatek CIT.

Przykład 1: Spółka komandytowa Omega osiągnęła dochód 1 600 000 zł, podlegając 19% CIT (304 000 zł). Na komplementariusza (80% udziału) przypada 1 036 800 zł. Podatek PIT wyniósłby 196 992 zł, ale po odliczeniu CIT (243 200 zł) komplementariusz nie płaci PIT, co skutkuje efektywnym opodatkowaniem na poziomie 19%. Wynika to z faktu, iż podatek CIT przypadający w udziale na komplementariusza jest wyższy niż podatek zryczałtowany od wypłacanej mu dywidendy.

Przykład 2: Spółka komandytowa Omega, będąc małym podatnikiem, osiągnęła dochód 1 600 000 zł podlegający 9% CIT (144 000 zł). Na komplementariusza przypada 1 164 800 zł. Podatek PIT wyniósłby 221 312 zł, ale po odliczeniu CIT (115 200 zł) komplementariusz płaci 106 112 zł, co daje efektywne opodatkowanie 17,3%.

Opodatkowanie komandytariusza

Komandytariusz nie może dokonać podobnego odliczenia co komplementariusz, ale może skorzystać ze zwolnienia podatkowego w wysokości 50% przychodów z tytułu udziału w zysku, nie więcej niż 60 000 zł rocznie.

Inne zalety spółki komandytowej

Spółki komandytowe mają dodatkowe korzyści poza kwestiami podatkowymi. Wspólnicy nie płacą składki zdrowotnej od dochodu spółki, a także są zwolnieni z daniny solidarnościowej, gdy ich dochód przekracza 1 mln zł. Ponadto, prowadzenie pełnej księgowości i pewien „ład korporacyjny” mogą być postrzegane zarówno jako zaleta, jak i wada, w zależności od potrzeb przedsiębiorcy.

Porównanie opodatkowania z innymi formami działalności gospodarczej

Porównując efektywne stawki opodatkowania różnych form działalności gospodarczej, spółka komandytowa wypada korzystnie:

Spółka z o.o. i spółka akcyjna: 26,3% (9% CIT) lub 34,4% (19% CIT).
Spółki na estońskim CIT: 20% (9% CIT) lub 25% (19% CIT).
Spółki jawne, partnerskie, cywilne, JDG: 23,9% (PIT) plus składki.
Spółka komandytowa: 17,4% (9% CIT) lub 19% (19% CIT) plus składki.

Dla kogo jest spółka komandytowa?

Spółka komandytowa nie jest odpowiednia dla każdego. Wspólnik komplementariusz odpowiada całym swoim majątkiem, co jest ryzykowne dla działalności o dużym ryzyku. Dodatkowo, spółka wymaga prowadzenia pełnej księgowości i może generować wyższe koszty administracyjne.

Podsumowując, mimo zmian w opodatkowaniu, spółka komandytowa nadal może być korzystną formą prowadzenia działalności gospodarczej, szczególnie dla tych, którzy poszukują optymalizacji podatkowej i są gotowi na związane z nią wyzwania administracyjne.

Skontaktuj się z nami:

wymagane
wymagane
Dobrowolny, ale niezastąpiony podczas wyceny

Autor:
Anna Piątek - właścicielka Kancelarii Podatkowej AMP Consulting, jej Główna Księgowa, członek Stowarzyszenia Księgowych, partner merytoryczny Urzędu Skarbowego Kraków-Prądnik. Posiada Certyfikat Księgowy nr 21025/2008. Specjalizuje się w prowadzeniu księgowości spółek z ograniczoną odpowiedzialnością i komandytowych. Z zamiłowania psycholog biznesu. Uważa, że własna firma to najlepsza gra strategiczna, jaką do tej pory wynaleziono. W ramach doradztwa biznesowego podpowiada jak grać w tę grę mądrze.