ZUS w spółce z o.o. i komandytowej

ZUS w spółce komandytowej
Spółka komandytowa jest często postrzegana jako alternatywa dla spółki z o.o. Jednak pomimo wielu podobieństw, choćby ograniczenia odpowiedzialności wspólników oraz wymogu konieczności prowadzenia ksiąg handlowych, spółki te też wiele różni. Należy pamiętać, że spółka z ograniczoną odpowiedzialnością jest spółką kapitałową, a spółka komandytowa to spółka osobowa, bazująca na działaniu wspólników. Dlatego też zupełnie odmiennie wyglądają w tych spółkach kwestie ozusowania wspólników.
ZUS w jednoosobowej spółce z o.o.

Osoba fizyczna przystępująca do spółki z o.o. jako jedyny wspólnik będzie traktowana jako osoba prowadząca działalność gospodarczą. Kwestie te reguluje Art. 8, ust. 6 pkt 4 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych, zgodnie z którym za osobę prowadzącą działalność pozarolniczą uznaje się wspólnika jednoosobowej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz wspólników spółki jawnej, komandytowej lub partnerskiej. Oznacza to jedno – aby uniknąć konieczności opłacania składek w spółce z o.o. musi znaleźć się przynajmniej 2 wspólników.

ZUS w spółce komandytowej

Zgodnie z wyżej wymienionym artykułem, wspólnik będący osobą fizyczną będzie zawsze traktowany jako osoba prowadząca działalność gospodarczą, bez względu na ilość wspólników (komandytariuszy) w spółce.

Komandytariusze będą opłacać składki na ubezpieczenie społeczne obliczane od kwoty 60% prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego, które w 2020 roku wynosi 3136,20 złotych, także składkę na ubezpieczenie zdrowotne obliczane od podstawy 4026,01 złotych. Dodatkowo będzie konieczność opłacania składki na Fundusz Pracy w wysokości 76,84 zł w roku 2020.

Łączna kwota składek ZUS w 2020 roku będzie wynosi 1431,48 złotych (z chorobowym) oraz 1354,64 zł  (bez chorobowego).

Mały ZUS i ulga na start

W przypadku komandytariusza spółki komandytowej oraz jednoosobowej spółki z o.o. nie ma możliwości skorzystania z tzw. małego ZUS ani z “ulgi na start”. Z tego przywileju mogą skorzystać osoby prowadzące pozarolniczą działalność gospodarczą na podstawie przepisów o działalności gospodarczej lub innych przepisów szczególnych (Art. 8 ust. 6 pkt 1).

Ważne daty

Spółka komandytowa powstaje z chwilą wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego i w tej dacie powinna nastąpić rejestracja do ubezpieczeń. Warto zwrócić uwagę, że pomimo tego, że wspólnik spółki komandytowej jest traktowany jak osoba prowadząca działalność gospodarczą, nie podlega zgłoszeniu do ubezpieczeń z kodem 05 10 XX, 05 70 X X ani 05 40 XX.  Rejestracji należy dokonać z kodem:  05 43 X X  (X – oznacza ewentualne prawo do emerytury lub renty oraz stopień niepełnosprawności).

W przypadku jednoosobowej spółki z o.o. obowiązek rejestracji do ZUS powstaje w chwili podpisania aktu założycielskiego. Rejestracji dokonuje się z tym samym kodem, co w przypadku komandytariusza spółki komandytowej.

Zobacz także: Suma komandytowa a odpowiedzialność

Masz pytania? Zapraszamy na spotkanie przy kawie:

wymagane
wymagane
Dobrowolny, ale niezastąpiony podczas wyceny

Autor:
Anna Piątek - właścicielka Kancelarii Podatkowej AMP Consulting, jej Główna Księgowa, członek Stowarzyszenia Księgowych, partner merytoryczny Urzędu Skarbowego Kraków-Prądnik. Posiada Certyfikat Księgowy nr 21025/2008. Specjalizuje się w prowadzeniu księgowości spółek z ograniczoną odpowiedzialnością i komandytowych. Z zamiłowania psycholog biznesu. Uważa, że własna firma to najlepsza gra strategiczna, jaką do tej pory wynaleziono. W ramach doradztwa biznesowego podpowiada jak grać w tę grę mądrze.