Jednorazowa amortyzacja – ulga dla twojej firmy

jednorazowa amortyzacja
Środki trwałe, czyli np. maszyny i urządzenia, które planujesz używać w swojej firmie przez okres powyżej roku to znacząca kwota wydatków w każdej firmie. Jednorazowa amortyzacja, czyli możliwość odniesienia w koszty całej wartości środka trwałego, to znacząca oszczędność w sferze podatków. Z którego z dwóch sposobów jednorazowej amortyzacji skorzystać i jak liczyć oba limity?
Mały podatnik PIT/CIT

Prowadząc biznes możemy skorzystać z dwóch rodzajów jednorazowej amortyzacji w zależności od naszego statusu jako podatnika.  Mali podatnicy oraz firmy rozpoczynające działalność mogą skorzystać z amortyzacji do limitu 50.000 EUR w roku podatkowym (219.000 złotych).

Jednorazowa amortyzacja do limitu 50.000 EUR dotyczy wszystkich środków trwałych z wyłączeniem budynków i lokali oraz spółdzielczego prawa do lokalu użytkowego, a także spółdzielczego prawa do lokalu mieszkalnego (KŚT 1). Wykluczone są także obiekty inżynierii lądowej i wodnej (KŚT 2).

WAŻNE! Jednorazowa amortyzacja dotyczy środków transportu, jedynie z wyłączeniem samochodów osobowych. 

Podlegają jej:

  1. kotły i maszyny energetyczne (KŚT 3)
  2. maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania (KŚT 4),
  3. maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne (KŚT 5),
  4. urządzenia techniczne (KŚT 6),
  5. środki transportu, z wyłączeniem samochodów osobowych (KŚT 7),
  6. narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej niesklasyfikowane (KŚT 8).

Jednorazowej amortyzacji nie podlegają budynki i lokale oraz spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego, a także spółdzielcze prawo do lokalu mieszkalnego (KŚT 1) oraz obiekty inżynierii lądowej i wodnej (KŚT 2).

Jednorazowa amortyzacja nowych środków trwałych

Jeśli zamierzasz kupić fabrycznie nowy środek trwały, ale nie jesteś małym podatnikiem możesz skorzystać z możliwości jednorazowej amortyzacji do 100.000. złotych. Ta ulga inwestycyjna znosi ograniczenia dotyczące wartości przychodów oraz długoście prowadzenia działalności i daje możliwość skorzystania z tych rozwiązań wszystkim.

WAŻNE! W spółkach nieposiadających osobowości prawnej np. jawnej, komandytowej limit będzie dotyczył całej spółki a nie każdego ze wspólników indywidualnie.

Ustawa wprowadza także zamknięty katalog środków trwałych podlegający jednorazowej amortyzacji według nowych przepisów. Do katalogu tego zaliczamy jedynie środki trwałe zaliczone do grupy 3-6 oraz 8. Wykluczone zostały środki trwałe zaliczane do grupy: 1-2 oraz 7, czyli nie tylko samochody osobowe, ale wszystkie środki transportu.

Jakie limity należy brać pod uwagę?

Jednorazowa amortyzacja nowych środków trwałych może być stosowana pod pewnymi warunkami:

  • wartość początkowa jednego środka trwałego nabytego w roku podatkowym, wynosi co najmniej 10 000 zł lub
  • łączna wartość początkowa co najmniej dwóch środków trwałych nabytych w roku podatkowym, wynosi co najmniej 10 000 zł, a wartość początkowa każdego z nich przekracza 3500 złotych;
  • będzie dotyczył wyłącznie fabrycznie nowych środków trwałych, które nie były używane wcześniej ani przez tego nabywcę, ani przez innego podatnika;
  • roczny limit jednorazowej amortyzacji wynosi 100.000 złotych, pozostała nadwyżka będzie podlegała amortyzacji w latach kolejnych (również do limitu).
Zaliczki na zakup środków trwałych w kosztach

Zgodnie z art. 22 ust. 1s: “W przypadku dokonania wpłaty na poczet nabycia fabrycznie nowego środka trwałego, o którym mowa w art. 22k ust. 14, spełniającego warunki określone w art. 22k ust. 15, którego dostawa zostanie wykonana w następnych okresach sprawozdawczych, podatnicy mogą zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów dokonaną wpłatę do wysokości kwoty, o której mowa w art. 22k ust. 14” czyli kwoty 100.000 złotych rocznie.

W takim przypadku zgodnie z art. 22k, ust. 16 kwotę jednorazowego odpisu amortyzacyjnego, pomniejsza się o wysokość zaliczonej do kosztów uzyskania przychodów wpłaty na poczet nabycia środka trwałego.

WAŻNE! Jeżeli dostawa nie zostanie zrealizowana (chociażby z uwagi na odstąpienie od umowy), podatnik będzie zobowiązany do dokonania korekty kosztów uzyskania przychodów na ogólnych zasadach.

Czy można skorzystać z obu metod amortyzacji?

Niestety podatnicy nie mogą skorzystać z obu sposobów amortyzacji na raz. Ustawodawca zastrzegł tutaj, że jeżeli w związku z nabyciem środka trwałego podatnik ma prawo do obydwu rozwiązań, to dokonuje on odpisu amortyzacyjnego na podstawie jednego z nich, przy czym wybór taki należy do niego.

Co zyskujemy dzięki jednorazowej amortyzacji?

Jednorazowa amortyzacja to możliwość zaliczenia do kosztów podatkowych całej wartości środka trwałego w dniu przyjęcia środka trwałego do używania. Dzięki niej nie trzeba dzielić kosztu na wiele lat. W przypadku niektórych środków trwałych, stawka amortyzacji w wysokości 15-20% rocznie byłaby całkowicie nieodczuwalna w sferze podatkowej. Jednorazowa amortyzacja jest formą ulgi podatkowej. Dzięki niej kosztem podatkowym staje się 100% wydatku, zmniejsza się dochód firmy a zobowiązania podatkowe maleją lub znikają. Jednorazowa amortyzacja to jeden ze sposobów na legalną optymalizację podatkową.

Jak legalnie zmniejszać zobowiązania podatkowe? Sprawdź inne sposoby: Optymalizacja podatkowa w zasięgu ręki

Zakładasz firmę, masz pytania na temat istniejącego biznesu? Zapraszamy na spotkanie:
wymagane
wymagane
Dobrowolny, ale niezastąpiony podczas wyceny
Autor:
Anna Piątek - właścicielka Kancelarii Podatkowej AMP Consulting, jej Główna Księgowa, członek Stowarzyszenia Księgowych, partner merytoryczny Urzędu Skarbowego Kraków-Prądnik. Posiada Certyfikat Księgowy nr 21025/2008. Specjalizuje się w prowadzeniu księgowości spółek z ograniczoną odpowiedzialnością i komandytowych. Z zamiłowania psycholog biznesu. Uważa, że własna firma to najlepsza gra strategiczna, jaką do tej pory wynaleziono. W ramach doradztwa biznesowego podpowiada jak grać w tę grę mądrze.