Suma komandytowa a odpowiedzialność

suma komandytowa
Suma komandytowa i wkład to określenia charakterystyczne dla spółek komandytowych. Co oznaczają i jaki mają wpływ na odpowiedzialność wspólników będących osobami fizycznymi?
Suma komandytowa – co to jest?

W spółce komandytowej odpowiedzialność wspólnika, będącego komandytariuszem ograniczona jest do wysokości sumy komandytowej. Kwota ta musi być określona w umowie spółki. Jest to kwota do której komandytariusz odpowiada za zobowiązania spółki całym swoim majątkiem.

Suma komandytowa a wkład

Rozważając kwestie odpowiedzialności, należy zwrócić szczególną uwagę na kwestie związane z wkładem wspólników. Niestety często klienci skupiają swoją uwagę na wysokości sumy komandytowej, zapominając o jeszcze jednym ważnym elemencie, który widnieje w umowie spółki – wysokości wkładu. De facto suma komandytowa oraz wkład idą w parze w drodze to zwolnienia z odpowiedzialności. Idea spółki komandytowej opiera się na ograniczeniu lub całkowitym wyeliminowaniu odpowiedzialności komandytariusza, które jest także możliwe.

Całkowite zwolnienie z odpowiedzialności wobec wierzycieli będzie miało miejsce, jeśli komandytariusz wniesie do spółki wkład o wartości równej lub większej sumie komandytowej.

Jeśli wniesiony wkład jest mniejszy od sumy komandytowej, wówczas komandytariusz będzie odpowiadał za zobowiązania spółki z zakresie różnicy pomiędzy wysokością sumy komandytowej a wysokością wniesionego wkładu.

Przykład

Suma komandytowa wspólnika została określona w wysokości 50.000 złotych. Wysokość wkładów określono na 70.000 złotych i zostały one wniesione w całości. W tym przypadku wspólnik nie odpowiada za zobowiązania spółki.

W przypadku, gdy wspólnik wniesie wkład 30.000 złotych to będzie odpowiadał za zobowiązania spółki do wysokości 20.000 złotych, czyli różnicy pomiędzy wysokością sumy komandytowej a rzeczywiście wniesionym wkładem.

Jeśli wspólnik nie wniesie wkładu wcale, wówczas będzie odpowiadał za zobowiązania spółki do kwoty sumy komandytowej, czyli 50.000 złotych.

Możliwości finansowe a odpowiedzialność

Wartości sum komandytowych oraz wkładów poszczególnych wspólników mogą być ustalone w różnych wysokościach. Często głównym czynnikiem mogącym wpływać na decyzje o uczestnictwie w spółce komandytowej jest wysokość wkładów danego wspólnika. Wysokość sumy komandytowej można „dopasować” do możliwości finansowych wspólnika w taki sposób, aby suma ta była równa lub niższa od wartości wkładu. Dzięki takiemu zabiegowi i wyjściu w ustaleniach od wysokości planowanego wkładu (a nie od wysokości sumy komandytowej), w umowie spółki można dokonać zapisów chroniących komandytariusza, a jednocześnie dających możliwość bezproblemowego wniesienia wkładu.

Odpowiedzialność wobec wierzycieli

Suma komandytowa chroni wierzycieli w przypadku, kiedy nie doszło do wniesienia wkładów. W umowie spółki zawarta jest informacja na temat wysokości sumy komandytowej oraz wkładów, których wniesienie jest niezbędne w celu zaspokojenia wierzycieli. Jeśli nie dojdzie do wniesienia wkładów komandytariusz będzie odpowiadał za zobowiązania spółki do wysokości sumy komandytowej określonej w umowie.

Masz pytania? Zapraszamy na spotkanie przy kawie:

wymagane
wymagane
Dobrowolny, ale niezastąpiony podczas wyceny

Autor:
Anna Piątek - właścicielka Kancelarii Podatkowej AMP Consulting, jej Główna Księgowa, członek Stowarzyszenia Księgowych, partner merytoryczny Urzędu Skarbowego Kraków-Prądnik. Posiada Certyfikat Księgowy nr 21025/2008. Specjalizuje się w prowadzeniu księgowości spółek z ograniczoną odpowiedzialnością i komandytowych. Z zamiłowania psycholog biznesu. Uważa, że własna firma to najlepsza gra strategiczna, jaką do tej pory wynaleziono. W ramach doradztwa biznesowego podpowiada jak grać w tę grę mądrze.