Korzystanie z zysku spółki komandytowej

zaliczka na poczet zysku
Często uczestnictwo w spółce jest jedynym źródłem dochodu i wspólnicy chcą korzystać na bieżąco z zysku generowanego przez spółkę. Prowadzenie działalności w formie spółki komandytowej daje takie możliwości.
Kiedy możliwa zaliczka

Jedną z zalet spółki komandytowej jest możliwość podjęcia uchwały o wypłacie zaliczek na poczet zysku w trakcie roku obrotowego bez spełniania szeregu warunków, jak ma to miejsce w przypadku zaliczek na poczet dywidendy w spółce z o.o. Zaliczka wypłacana wspólnikom spółki komandytowej daje możliwość finansowania bieżących wydatków, a w szczególności opłacania zaliczek na podatek dochodowy.

Zaliczka a podatek dochodowy

Sama wypłata zaliczki na poczet zysku nie podlega opodatkowaniu. Taki przelew nie generuje żadnych zobowiązań podatkowych wobec fiskusa. Wspólnik uczestniczy w przychodach i kosztach zgodnie z udziałem ustalonym w umowie spółki. Oznacza to, że zysk wynikający z uczestnictwa w spółce jest opodatkowany zgodnie z zasadami, jakie przyjęte są przez wspólnika (według wybranej formy opodatkowania oraz okresu rozliczeniowego). Wspólnik będzie uiszczał zaliczkę w zależności od wyników finansowych spółki – jeśli jest to jedyne źródło dochodu lub będzie łączył udział w przychodach i kosztach spółki z przychodami i kosztami z innych działalności. Wypłata środków z konta spółki w ramach wypłaty zaliczki na poczet zysku jest neutralna podatkowo.

Przykład

Pan Tomek jest komandytariuszem w spółce komandytowej, w której posiada 50% udziału w zyskach. Dodatkowo prowadzi też swoją jednoosobową działalność gospodarczą. Jego forma opodatkowania to podatek liniowy. Zaliczki wpłaca w okresach miesięcznych.

Spółka w styczniu osiągnęła przychód w wysokości 100.000 złotych oraz poniosła koszty w wysokości 40.000 złotych. Jednoosobowa działalność wygenerowała przychód w wysokości 30.000 oraz koszty w wysokości 20.000 złotych.

Pan Tomek wyliczy zysk z obu działalności w następujący sposób:

Przychody: 100.000 (spółka) + 30.000 (JDG) = 130.000 złotych

Koszty: 40.000 (spółka) + 20.000 (JDG) = 60.000 złotych

Zysk do opodatkowania: 70.000 złotych

Zaliczka na podatek dochodowy (bez uwzględnienia składek ZUS): 70.000*19%= 13.300 złotych

Pan Tomek posiada na koncie w JDG kwotę 10.000 (wygenerowany dochód), ale do pełnej kwoty zaliczki brakuje mu kwoty 3300 złotych.

Zaliczkę tę może wypłacić ze spółki komandytowej i w ten sposób uregulować w całości zobowiązania wobec fiskusa.

Zaliczka przekraczająca zysk spółki

Może zdarzyć się, że zaliczki wypłacone przez wspólników przekroczą wygenerowany zysk. Dlatego też planując wypłaty warto brać pod uwagę kondycję finansową spółki oraz monitorować sytuację finansową szczególnie w drugiej połowie roku, kiedy to może okazać się, że kwoty do tej pory pobrane znacznie przekraczają prognozowane końcowe zyski.

Kodeks Spółek Handlowych nie reguluje podejścia do nadwyżek wypłat w spółce komandytowej. Zazwyczaj w takich sytuacjach po zatwierdzeniu sprawozdania finansowego należy dokonać zwrotu nienależnych kwot lub nadwyżkę potraktować jako oprocentowaną pożyczkę. W przeciwnym razie może pojawić się zarzut nieodpłatnych świadczeń w postaci nieoprocentowanej pożyczki oraz ryzyko oszacowania przychodu powstałego po stronie wspólnika z tego tytułu.

Zobacz także: Suma komandytowa a odpowiedzialność

Masz pytania? Zapraszamy na spotkanie przy kawie:

wymagane
wymagane
Dobrowolny, ale niezastąpiony podczas wyceny

Autor:
Anna Piątek - właścicielka Kancelarii Podatkowej AMP Consulting, jej Główna Księgowa, członek Stowarzyszenia Księgowych, partner merytoryczny Urzędu Skarbowego Kraków-Prądnik. Posiada Certyfikat Księgowy nr 21025/2008. Specjalizuje się w prowadzeniu księgowości spółek z ograniczoną odpowiedzialnością i komandytowych. Z zamiłowania psycholog biznesu. Uważa, że własna firma to najlepsza gra strategiczna, jaką do tej pory wynaleziono. W ramach doradztwa biznesowego podpowiada jak grać w tę grę mądrze.