Opodatkowanie w spółce komandytowej

opodatkowanie w spółce komandytowej
Przystępując do spółki komandytowej musisz kierować się wiedzą na temat “3O” – odpowiedzialności, opodatkowania i oskładowania. Znajomość tych trzech zagadnień umożliwi Ci bardziej świadome podjęcie decyzji o przystąpieniu (bądź nie) do spółki.
Kto jest podatnikiem?

Jeśli miałeś już do czynienia ze spółką z ograniczoną odpowiedzialnością, to być może przypuszczasz, że opodatkowanie tej formy działalności wygląda podobnie. Jadnak spółka komandytowa pomimo wielu formalnych podobieństw do spółki z o.o., pod względem opodatkowania bardzo różni się od spółki z ograniczoną odpowiedzialnością.

Spółka komandytowa jest transparentna podatkowo. Oznacza to, że sama spółka nie jest podatnikiem podatku dochodowego, lecz podatnikami są jej wspólnicy.

W przypadku spółki z ograniczoną odpowiedzialnością opodatkowaniu stawką 9% lub 19% podlega dochód spółki. Szerzej o tym pisałam w artykule: 9% CIT nie dla każdego

Oznacza to, że podatek dochodowy (CIT) jest opłacamy każdorazowo przez spółkę. Dopiero zysk pomniejszony o należny podatek jest przeznaczony do podziału pomiędzy wspólników. Od transakcji podziału zysku (wypłaty dywidendy) jest pobierany kolejny podatek. Tym razem zryczałtowany, w wysokości 19%. Dlatego też, jednym z atutów spółki komandytowej jest jej jednokrotne opodatkowanie. Opodatkowanie dotyczy udziału w zysku każdego wspólnika, natomiast sam zysk spółki nie jest już opodatkowany. Oznacza to, że podatek zapłaci fizycznie wspólnik (od zysku przypadającego na niego), a nie sama spółka.

Jak wyliczać podatek w spółce komandytowej?

Jak już wspomniałam, podatnikami w spółce komandytowej są jej wspólnicy. Oznacza to, że opodatkowują oni dochód z tytułu udziału w spółce komandytowej. Do wyliczeń podatkowych należy przyjąć przychody i koszty spółki w udziale przypadającym na każdego wspólnika. Jeśli wspólnik prowadzi już jednoosobową działalność, spółkę cywilną czy jest komandytariuszem w innej spółce komandytowej to łączy ze sobą przychody i koszty ze wszystkich źródeł i na tej podstawie dokonuje wyliczeń podatku.

Opodatkowanie komplementariusza

Bardzo często w rolę komplementariusza wstępuje spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Spółka ta opodatkowuje dochody z tytułu udziału w spółce komandytowej według stawki 9% lub 19%. Obniżoną stawkę można stosować, gdy komplementariusz posiada status małego podatnika albo rozpoczyna działalność w danym roku podatkowym. Stosujemy tu jednak dodatkowe kryterium, a mianowicie brak przekroczenia limitu przychodów netto (z wyłączeniem przychodów z zysków kapitałowych) w wysokości 1,2 mln euro w danym roku podatkowym.

Status małego podatnika dotyczy podmiotów, których wartość przychodu ze sprzedaży brutto (czyli z VAT) nie przekroczyła w poprzednim roku podatkowym równowartości 1,2 mln euro lub które rozpoczynają działalność w danym roku podatkowym.

Opodatkowanie komandytariusza

Komandytariusz (osoba fizyczna) może wybrać opodatkowanie według skali podatkowej lub według podatku liniowego. Zaznaczam jednak, że nie ma możliwości wybrania opodatkowania liniowego przez podatnika, który już prowadzi inną działalność i korzysta z opodatkowania według skali. Przedsiębiorcy, którzy przystępują do spółki komandytowej po raz pierwszy bardzo często są przekonani, że dochody z tego tytułu można opodatkować inną formą, niż ta z której aktualnie korzystają. Nie jest to jednak prawda. Oczywiście dochody z tytułu udziału w spółce komandytowej mogą być opodatkowane podatkiem liniowym, ale tylko wtedy, gdy jest to aktualna forma opodatkowania przedsiębiorcy. Formę opodatkowania stosowaną dotychczas można zmienić, ale nie w ciągu roku. Od 2019 roku zmiany można dokonać do 20-go dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym uzyskano pierwszy przychód (zazwyczaj jest to 20-ty lutego kolejnego roku). Termin ten został wydłużony w stosunku do wcześniej obowiązujących przepisów.

Spółka komandytowa jako dodatkowa działalność

Pan Tomek prowadzi od 2017 roku jednoosobową działalność i jest opodatkowany wg skali podatkowej. We wrześniu 2019 roku przystąpił do spółki komandytowej. Dochody z tytułu jdg oraz z tytułu udziału w spółce komandytowej będzie łącznie opodatkowywał według skali podatkowej.

Jeśli taka forma okaże się niekorzystna, Pan Tomek będzie mógł zmienić formę opodatkowania z początkiem  2020 roku (do 20-go dnia miesiąca po uzyskaniu pierwszego przychodu z jdg lub spółki komandytowej). Najbezpieczniej jest dokonać zmiany formy opodatkowania do 20-go lutego (przed 2019 rokiem obowiązywał termin do 20-go stycznia).

Pan Tomek prowadzi od 2017 roku jednoosobową działalność i jest opodatkowany wg podatku liniowego. We wrześniu 2019 roku przystąpił do spółki komandytowej. Dochody z tytułu jdg oraz z tytułu udziału w spółce komandytowej będzie łącznie opodatkowywał według podatku liniowego.

Spółka komandytowa jako jedyna forma prowadzenia działalności

Pan Tomek nie prowadzi żadnej działalności. We wrześniu 2019 roku przystąpił do spółki komandytowej. Dochody z tytułu udziału w spółce komandytowej będzie mógł opodatkować według skali podatkowej lub podatku liniowego. Podstawową formą opodatkowania jest skala podatkowa. Jeśli chce z niej korzystać nie musi tego zgłaszać. Decydując się na opodatkowanie liniowe musi dokonać wyboru do 20-go dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym spółka uzyska pierwszy przychód lub do końca roku, jeśli spółka uzyska przychód w grudniu. Jeżeli zna tę datę (np. spółka jest w fazie rozpoczynania działaności i wiadomo, że sprzedaż rozpocznie się za kilka miesięcy) może poczekać do czasu dokonania pierwszej sprzedaży. Aczkolwiek, z mojego doświadczenia wynika, że komandytariusze rzadko są w stanie wskazać datę pierwszego przychodu. Tym bardziej, że moment powstania przychodu zgodnie z ustawą o podatku dochodowym jest jest prosty do określenia przez laika. Dlatego też, Pan Tomek (dla bezpieczeństwa i pewności) powinien dokonać wyboru opodatkowania zaraz po dokonaniu wpisu do KRS. Wtedy bowiem mamy do czynienia z powstaniem spółki komandytowej.

Masz pytania? Zapraszamy na spotkanie:
wymagane
wymagane
Dobrowolny, ale niezastąpiony podczas wyceny
Autor:
Anna Piątek - właścicielka Kancelarii Podatkowej AMP Consulting, jej Główna Księgowa, członek Stowarzyszenia Księgowych, partner merytoryczny Urzędu Skarbowego Kraków-Prądnik. Posiada Certyfikat Księgowy nr 21025/2008. Specjalizuje się w prowadzeniu księgowości spółek z ograniczoną odpowiedzialnością i komandytowych. Z zamiłowania psycholog biznesu. Uważa, że własna firma to najlepsza gra strategiczna, jaką do tej pory wynaleziono. W ramach doradztwa biznesowego podpowiada jak grać w tę grę mądrze.