Ulga na złe długi w PIT i CIT

ulga na złe długi
Od 1 stycznia 2020 roku wierzyciele zyskają nową broń w walce z nieterminowymi płatnościami. Ulga na złe długi, funkcjonująca już w zakresie VAT, zostanie przeniesiona na grunt podatków dochodowych.
Na czym będzie polegać ulga na złe długi w PIT/CIT?

Wierzyciel będzie mógł pomniejszyć podstawę opodatkowania podatkiem dochodowym, jeśli wierzytelność nie zostanie uregulowana w terminie 90 dni od upływu terminu płatności. Jest to podobna zasada, jak ma to miejsce w VAT.

Dłużnik natomiast będzie miał obowiązek doliczenia do podstawy opodatkowania kwoty nieuregulowanego zobowiązania.

Komu przysługiwać będzie prawo do ulgi?

Prawo do ulgi będzie przysługiwało pod warunkiem, że:

  •     wierzyciel i dłużnik podlegają w Polsce nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu,
  •     wobec dłużnika nie będzie prowadzone postępowanie restrukturyzacyjne lub likwidacyjne,
  •     faktura dokumentująca wierzytelność zostanie wystawiona w określonym przez ustawę czasie.

Powyższe warunki muszą być spełnione łącznie.

Kiedy będzie można skorzystać z ulgi?

Ulga na złe długi będzie miała zastosowanie, jeżeli od końca roku kalendarzowego, w którym została wystawiona faktura (rachunek) lub została zawarta umowa, nie upłynęły 2 lata. Przy tym w przypadku, gdy rok kalendarzowy wystawienia faktury jest inny niż rok zawarcia umowy, nie mogą upłynąć 2 lata, licząc od końca roku kalendarzowego późniejszej z tych czynności.

Powiązania kapitałowe

Ulga na złe długi nie będzie miała zastosowania pomiędzy podmiotami powiązanymi kapitałowo. Nie będą one mogły skorzystać z ulgi w zakresie wzajemnych transakcji.

Ulga na złe długi w VAT

Przypomnę, że ulga na złe długi funkcjonuje już w zakresie podatku VAT. Wierzyciel (sprzedawca) może skorygować VAT należny, gdy wierzytelność nie została uregulowana lub zbyta w jakiejkolwiek formie w ciągu 90 dni od dnia upływu terminu jej płatności określonego w umowie lub na fakturze.

Od 2019 roku funkcjonuje nowy 90-dniowy termin uprawniający do skorzystania z ulgi na złe długi. Termin ten dotyczy wierzytelności powstałych od 3 października 2018 roku. W stosunku do wcześniejszych wierzytelności nadal stosujemy 150-dniowy termin.

Interesują Cię nadchodzące zmiany? Przeczytaj również: Biała lista podatników VAT oraz Obowiązkowy split payment – trzecie ryzyko utraty kosztu

Autor:
Anna Piątek - właścicielka Kancelarii Podatkowej AMP Consulting, jej Główna Księgowa, członek Stowarzyszenia Księgowych, partner merytoryczny Urzędu Skarbowego Kraków-Prądnik. Posiada Certyfikat Księgowy nr 21025/2008. Specjalizuje się w prowadzeniu księgowości spółek z ograniczoną odpowiedzialnością i komandytowych. Z zamiłowania psycholog biznesu. Uważa, że własna firma to najlepsza gra strategiczna, jaką do tej pory wynaleziono. W ramach doradztwa biznesowego podpowiada jak grać w tę grę mądrze.