Solidarna odpowiedzialność w VAT dotknie każdego z nas

solidarna odpowiedzialność w VAT
Nowe przepisy dotyczące obowiązkowego mechanizmu podzielonej płatności od listopada zaczną de facto dotyczyć każdego z nas. Każdy przedsiębiorca może odpowiadać solidarnie za zobowiązania sprzedawcy. Uszczelnienie systemu podatkowego powoduje, że pod lupę będziemy musieli brać sporą grupę naszych kontrahentów.
Odpowiedzialność za niepłacone podatki przed nowelizacją

Solidarna odpowiedzialność w VAT nie jest nowym pomysłem. W dotychczas obowiązujących przepisach dotyczyła jednak węższej grupy towarów i miała zastosowanie w przypadku nabycia towarów od jednego podatnika o wartości przekraczającej 50.000 netto miesięcznie.

Już wtedy obowiązywał drugi równoległy warunek, który musiał być spełniony, aby solidarna odpowiedzialność miała zastosowanie. A mianowicie w momencie dokonania dostawy towarów, o których mowa w załączniku nr 13 do ustawy o VAT (dotychczas obowiązujący wykaz), podatnik wiedział lub miał uzasadnione podstawy do tego, aby przypuszczać, że cała kwota podatku przypadająca na dokonaną na jego rzecz dostawę tych towarów lub jej część nie zostanie wpłacona na rachunek urzędu skarbowego.

Zniesienie limitu wartości towarów

Nowelizacja ustawy znosi limit kwotowy miesięcznych nabyć. Oznacza to, że kupując towar lub usługę wymienioną tym razem w Załącznik nr 15 do nowelizowanej ustawy, będziemy odpowiadać solidarnie za zobowiązania sprzedawcy bez względu na kwotę transakcji.

Jednym słowem każdy z nas kupując komputer, dysk do komputera, części samochodowe lub usługę remontową (np. lokalu biurowego) będzie odpowiadał za zobowiązania sprzedawcy w zakresie w jakim dana faktura go dotyczy. I nie będzie miało znaczenia czy kupimy towar lub usługę za 100 złotych czy 10.000 złotych.

Należyta staranność

Pojęcie należytej staranności zostało utrzymane. Oznacza to, że podatnik odpowie solidarnie za długi sprzedawcy tylko wtedy, jeżeli w „momencie dokonania tej dostawy wiedział lub miał uzasadnione podstawy do tego, aby przypuszczać, że cała kwota podatku przypadająca na dokonaną na jego rzecz dostawę lub jej część nie zostanie wpłacona na rachunek urzędu skarbowego”. Jednym słowem będziemy zwolnieni z solidarnej odpowiedzialności jeśli w kontaktach biznesowych oraz przy podejmowaniu decyzji o współpracy podejmiemy odpowiednie kroki w celu „prześwietlenia” sprzedawcy. Problem w tym, że żaden z dostępnych rejestrów oraz baz nie rozwieje naszych obaw. Jeśli nawet sprawdzimy (zgodnie ze sztuką):

  1. Czy kontrahent widnieje w rejestrze CEIDG lub KRS – czyli czy rzeczywiście istnieje;
  2. Czy figuruje na „białej liście podatników” – czyli czy jest czynnym podatnikiem VAT, który ma prawo wystawiać faktury;
  3. Czy numer bankowy podany na fakturze jest zgodny z danymi w/w rejestrze,

to będzie wciąż za mało aby rozwiać nasze wątpliwości co do możliwości bieżącego regulowania zobowiązań VAT. Czy taka weryfikacja w ocenie urzędów wystarczy – czas pokaże.

Jak się chronić?

Po pierwsze „prześwietlać” kontrahenta i sprawdzać jego „obecność” w rejestrach podmiotów prowadzących działalność (CEiDG oraz KRS). Koniecznie należy także sprawdzić jego status podatnika VAT oraz rachunek bankowy. Jednym słowem w przypadku zakupu towarów i usług z załącznika 15 m.in. metali, komputerów, części samochodowych, usług remontowych powinniśmy zachować szczególną ostrożność i weryfikować kontrahenta lub… dokonać płatności za fakturę zgodnie z mechanizmem podzielonej płatności.

Właśnie taka forma zapłaty może nas uwolnić od solidarnej odpowiedzialności. Przypomnę, że obowiązkowy split payment dotyczy faktur dokumentujących sprzedaż towarów i usług o wartości brutto 15.000 złotych i wyższej. Wydawałoby się zasadnym dokonywanie płatności w tym systemie jedynie po przekroczeniu limitu. Jednak w związku z nałożeniem na nas solidarnej odpowiedzialności za zobowiązania VAT dokonanie płatności z użyciem mechanizmu podzielonej płatności jest prostszą i bardziej pewną opcją uniknięcia sankcji.

Gdzie sprawdzać kontrahentów?

Kontrahent prowadzący jednoosobową działalność lub spółkę cywilną – TUTAJ

Kontrahent prowadzący spółkę z o.o. lub komandytową – TUTAJ

Podatnik VAT oraz zaufane konta bankowe – TUTAJ

Masz pytania? Zapraszamy na spotkanie:
wymagane
wymagane
Dobrowolny, ale niezastąpiony podczas wyceny
Autor:
Anna Piątek - właścicielka Kancelarii Podatkowej AMP Consulting, jej Główna Księgowa, członek Stowarzyszenia Księgowych, partner merytoryczny Urzędu Skarbowego Kraków-Prądnik. Posiada Certyfikat Księgowy nr 21025/2008. Specjalizuje się w prowadzeniu księgowości spółek z ograniczoną odpowiedzialnością i komandytowych. Z zamiłowania psycholog biznesu. Uważa, że własna firma to najlepsza gra strategiczna, jaką do tej pory wynaleziono. W ramach doradztwa biznesowego podpowiada jak grać w tę grę mądrze.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *