Faktura do paragonu w 2020 roku

faktura do paragonu
Od stycznia 2020 roku faktura do paragonu może stać się dokumentem trudnym do zdobycia. W niektórych przypadkach uzyskanie faktury będzie wręcz niemożliwe. Jak uchronić się przed brakiem możliwości otrzymania faktury i nie stracić możliwości zaliczenia wydatku do kosztów podatkowych?
Zmiany od stycznia 2020 roku

Od stycznia nastąpi zmiana dotycząca możliwości wystawiania faktury do paragonu dla podmiotów prowadzących działalność gospodarczą. Nabywca będzie mógł żądać wystawienia jej jedynie w przypadku, gdy na paragonie znajdzie się numer NIP firmy. W przypadku braku tego numeru na paragonie, sprzedawca nie będzie miał prawa wystawić faktury do paragonu.

Zgodnie z art. 106 b ustawy o VAT, ust. 5: “W przypadku sprzedaży zaewidencjonowanej przy zastosowaniu kasy rejestrującej potwierdzonej paragonem fiskalnym fakturę na rzecz podatnika podatku lub podatku od wartości dodanej wystawia się wyłącznie, jeżeli paragon potwierdzający dokonanie tej sprzedaży zawiera numer, za pomocą którego nabywca towarów lub usług jest zidentyfikowany na potrzeby podatku lub podatku od wartości dodanej”.

Warto zwrócić uwagę na to, że ustawodawca umożliwia wystawienie faktury do paragonu jedynie w przypadku umieszczenia numeru NIP na paragonie. Jak wskazuje § 25 ust. 2 rozporządzenia w sprawie kas rejestrujących NIP nabywcy powinien być zawarty w części fiskalnej paragonu, pomiędzy numerem kasy i oznaczeniem kasjera a logo fiskalnym i numerem unikatowym.

Wyłączenia ze stosowania przepisu

Z wyłączeń stosowania tego przepisu mogą skorzystać firmy świadczące usługi taksówek osobowych, z wyłączeniem jednak wynajmu samochodów osobowych z kierowcą (PKWiU 40.32.11.0).

Sankcje w przypadku braku numeru NIP na fakturze

Sankcje są określone w art. 106 b, ust. 6 znowelizowanej ustawy o VAT: “W przypadku stwierdzenia, że podatnik wystawił fakturę z naruszeniem ust. 5, organ podatkowy ustala temu podatnikowi dodatkowe zobowiązanie podatkowe w wysokości odpowiadającej 100% kwoty podatku wykazanego na tej fakturze.”

Sankcje będą miały zastosowanie także do nabywców, którzy ujmą taką fakturę w rejestrze VAT, pomimo braku numeru NIP na paragonie.

Kasy fiskalne bez możliwości naniesienia NIP

Może się zdarzyć, że sprzedawcy nie będą dysponować kasą, która daje możliwość naniesienia na paragonie numeru NIP. W takim przypadku należy poinformować nabywcę, że nie będzie miał możliwości otrzymania faktury do paragonu w późniejszym terminie. Przed wystawieniem dokumentu sprzedaży nabywca musi określić czy nabywa towar/usługę jako konsument (osoba fizyczna) czy jako firma. Dysponując takim słownym oświadczeniem, sprzedawca będzie w stanie poprawnie wystawić paragon (choć bez NIP) lub fakturę dla firmy.

Takie działanie jest jak najbardziej poprawne, gdyż nabywca w chwili zakupu powinien wiedzieć czy występuje jako osoba fizyczna, dokonująca zakupu na własne potrzeby, czy też działa w imieniu firmy.

Faktura dla osoby prywatnej

Przepisy nie ograniczają możliwości wystawienia faktury do paragonu dla osoby prywatnej. W takim przypadku dana osoba w dalszym ciągu jest konsumentem, nieposługującym się NIP. Zmienia się jedynie dokument potwierdzający sprzedaż. W przypadku konieczności wystawienia faktury do paragonu dla osoby fizycznej, paragon nie musi zawierać jej numeru NIP.

Ile czasu na wystawienie faktury do paragonu

W tym zakresie przepisy nie uległy zmianie. Sprzedawca ma obowiązek wystawić fakturę do paragonu, jeśli nabywca zgłosi takie żądanie w terminie 3 miesięcy, licząc od końca miesiąca, w którym nastąpiła sprzedaż (dostarczono towar, wykonano usługę lub otrzymano całość lub część zapłaty).

Czemu służą nowe regulacje?

Rząd chce ograniczyć wystawianie tzw. “pustych faktur”, czyli faktur do paragonów nieodebranych przez klientów lub wystawianych na zaprzyjaźnione firmy. Dzięki konieczności umieszczenia numeru NIP na paragonie, zakup będzie ściśle powiązany z nabywcą końcowym i ograniczy możliwość zawyżania kosztów podatkowych poprzez fikcyjne faktury. Od nowego roku faktura do paragonu z pewnością będzie wymagała zachowania większej uwagi i weryfikacji poprawności pierwotnego paragonu.

Więcej o zmianach od 2020 roku przeczytasz:

Mikrorachunek podatkowy ułatwi dokonywanie wpłat

Ulga na złe długi w PIT i CIT

Biała lista podatników VAT

Masz pytania dotyczące prowadzenia firmy? Skontaktuj się z nami :

wymagane
wymagane
Dobrowolny, ale niezastąpiony podczas wyceny

Autor:
Anna Piątek - właścicielka Kancelarii Podatkowej AMP Consulting, jej Główna Księgowa, członek Stowarzyszenia Księgowych, partner merytoryczny Urzędu Skarbowego Kraków-Prądnik. Posiada Certyfikat Księgowy nr 21025/2008. Specjalizuje się w prowadzeniu księgowości spółek z ograniczoną odpowiedzialnością i komandytowych. Z zamiłowania psycholog biznesu. Uważa, że własna firma to najlepsza gra strategiczna, jaką do tej pory wynaleziono. W ramach doradztwa biznesowego podpowiada jak grać w tę grę mądrze.