Spółka komandytowa jako optymalizacja podatkowa

spółka komandytowa
[Stan prawny na dzień 31-12-2020] Idealna forma prowadzenia działalności gospodarczej nie istnieje. Jednak można prowadzić biznes, chroniąc swój majątek prywatny a jednocześnie legalnie obniżać zobowiązania podatkowe. Taką możliwość daje prowadzenie firmy w formie spółki komandytowej. Spółka komandytowa to bezpieczeństwo oraz możliwość optymalizacji podatkowej.
Jednokrotne opodatkowanie zysków

Spółka komandytowa ma wiele plusów. Jednym z nich jest jednokrotne opodatkowanie. W przeciwieństwie do spółki z ograniczoną odpowiedzialnością podatek odprowadzany jest tylko raz – przy opodatkowaniu zysków. Dodatkowym atutem jest fakt, iż spółka komandytowa jest spółką osobową, transparentną podatkowo i sama nie jest płatnikiem podatku. To wspólnicy opodatkowują przychody i koszty według udziału w zysku. Łączą je z przychodami i kosztami z innych działaności. Dzięki temu mogą na bieżąco odliczać stratę z innej działalności i de facto czasem nie płacić podatku w cale. Nawet jeśli strat nie ma (gratulacje) to przychody i koszty z tytułu udziału w spółce komandytowej wspólnik opodatkuje tylko raz.

Odliczamy stratę

Przyjrzyjmy się następującemu przykładowi.

Pan Tomek prowadzi jednoosobową działalność oraz jest wspólnikiem w spółce komandytowej, w której posiada 30% udziałów.

Wyniki jdg za luty wynoszą: przychody: 50.000 złotych, koszty 60.000 złotych.

Wyniki spółki komandytowej za luty wynoszą: przychody: 100.000 złotych, koszty: 70.000 złotych.

Udział Pana Tomka w przychodach i kosztach spółki komandytowej to: przychody: 30.000 złotych, koszty: 21.000 złotych.

Dodając przychody i koszty z obu źródeł otrzymamy:

Przychody: 80.000 złotych, koszty: 81.000 złotych = strata 1000,00, co oznacza brak podatku.

Jeśli wspólnicy zdecydują wypłacić zaliczkę na poczet zysku, to Pan Tomek otrzyma 9000,00 złotych, które nie będą podlegały opodatkowaniu.

Ile kosztuje nas spółka z o.o.?

Porównajmy wyliczenia dla jdg oraz spółki z o.o. na podstawie analogicznych danych.

Wyniki jdg za luty wynoszą: przychody: 50.000 złotych, koszty 60.000 złotych.

Wyniki spółki z o.o. za luty wynoszą: przychody: 100.000 złotych, koszty: 70.000 złotych.

Ważne! Podatnikiem  w spółce jest spółka a nie wspólnicy. Nie łączymy przychodów i kosztów z obu źródeł. 

Zysk spółki to 30.000 złotych. Podatek 9%: 2700 złotych.

Wypłata na poczet zysku, dokonana pod warunkiem spełnienia wymogów po potrąceniu zryczałtowanego podatku to: 9000,00 – 1710,00=7290.00 złotych.

Łączna kwota opłaconych przez spółkę podatków 9% oraz 19% (od dywidendy) to 4410,00 złotych. 

Sprawdź kiedy możesz zastosować obniżoną stawkę: 9% CIT nie dla każdego

Możliwość wyboru formy opodatkowania

Wspólnicy w spółce komandytowej mogą wybrać opodatkowanie według skali podatkowej lub opodatkowanie liniowe. Należy jednak pamiętać, że forma opodatkowania nie może być inna dla każdej działalności. Jeśli prowadzimy jednoosobową działalność lub jesteśmy wspólnikiem w innej spółce osobowej (np. cywilnej) to przystępując do spółki komandytowej nie możemy wybrać innej formy opodatkowania niż ta, z której obecnie korzystamy.

Oczywiście nic nie stoi na przeszkodzie aby zmienić formę opodatkowania w kolejnym roku. Możemy to zrobić do 20 lutego danego roku. Przeczytaj na ten temat więcej: Opodatkowanie w spółce komandytowej

Nieopodatkowana zaliczka na poczet zysku

Jeśli chcesz korzystać z zysku spółki komandytowej to masz taką możliwość. Wspólnicy mogą podjąć uchwałę o wypłacie zaliczek w ciągu roku. W przeciwieństwie do spółki z o.o. nie ma w tym zakresie większych ograniczeń. Należy jednak pamiętać, aby zaliczki nie przekroczyły wypracowanego zysku. Więcej na ten temat we wpisie: Korzystanie z zysku spółki komandytowej.

Rozważasz założenie spółki komandytowej? Zapraszamy na spotkanie: 
wymagane
wymagane
Dobrowolny, ale niezastąpiony podczas wyceny
Autor:
Anna Piątek - właścicielka Kancelarii Podatkowej AMP Consulting, jej Główna Księgowa, członek Stowarzyszenia Księgowych, partner merytoryczny Urzędu Skarbowego Kraków-Prądnik. Posiada Certyfikat Księgowy nr 21025/2008. Specjalizuje się w prowadzeniu księgowości spółek z ograniczoną odpowiedzialnością i komandytowych. Z zamiłowania psycholog biznesu. Uważa, że własna firma to najlepsza gra strategiczna, jaką do tej pory wynaleziono. W ramach doradztwa biznesowego podpowiada jak grać w tę grę mądrze.