Odroczenie podatku sposobem na koronawirusa

odroczenie podatku
Obecnie sytuacja przedsiębiorców, którzy odczuwają skutki zastoju gospodarczego wywołanego koronawirusem jest dramatyczna. Może okazać się niemożliwe uregulowanie podatków w terminie, a bardziej zagrożone branże będą miały w ogóle problem z pokryciem zobowiązań. Przedsiębiorcy, którzy znajdą się w ciężkiej sytuacji mogą złożyć wniosek o odroczenie podatku, rozłożenie na raty lub całkowite umorzenie zaległości.
Kto może skorzystać z ulg w spłacie podatków?

Z opcji odroczenia, rozłożenia na raty i umorzenia może skorzystać każdy, kto znalazł się w trudnej sytuacji z powodu nadzwyczajnych lub losowych przypadków i nie jest w stanie zaległości podatkowych uregulować. Będzie to utrata możliwości zarobkowania, utrata losowa majątku. To także taka sytuacja, gdy zapłata zaległości podatkowej spowoduje konieczność sięgania przez podatnika do środków pomocy państwa, gdyż nie będzie w stanie zaspakajać swoich potrzeb materialnych. Taką nadzwyczajną sytuacją jest obecna sytuacja spowodowana epidemią koronowirusa.

Jednym słowem urzędy analizując wniosek będę kierować się ważnym interesem podatnika lub ważnym interesem publicznym. Co może być ważnym interesem podatnika? Na przykład fakt, że zapłata zobowiązań podatkowych uniemożliwi zapłatę innych zobowiązań np. wypłat, czynszów itd. Kolejnym argumentem może być to, że wartość zobowiązania jest większa niż majątek firmy. Oczywiście ważnym interesem podatnika jest też jego zdrowie i zdrowie najbliższych. Nie może dojść do sytuacji kiedy podatnik płacąc zobowiązanie utraci możliwość zakupu leków czy nie będzie miał środków na walkę z chorobą. Ważny interes publiczny to na przykład możliwość utrzymania miejsc pracy.

Kiedy wypełnić wniosek o odroczenie podatku?

Wniosek o odroczenie terminu zapłaty podatku należy złożyć przed upływem tego terminu. Jeśli złożysz wniosek po tym terminie, to powstanie tzw. zaległość podatkowa. W takim przypadku – oprócz zaległości – zapłacisz też odsetki za zwłokę.

Wniosek o odroczenie zapłaty zaległości podatkowej wraz z odsetkami za zwłokę oraz wniosek o odroczenie zapłaty odsetek od nieuregulowanych w terminie zaliczek na podatek złóż jak najszybciej po stwierdzeniu faktu, że nie możesz uregulować zobowiązania podatkowego.

Jak wypełnić wniosek?

1. Logujemy się na stronie: https://www.biznes.gov.pl/pl/koronawirus-najwazniejsze-informacje-dla-przedsiebiorcow i wybieramy stosowny wniosek.

2. W naszym przypadku będziemy analizować wniosek o odroczenie terminu zapłaty podatku. Po wybraniu wniosku wybieramy opcję “Złóż online”. Możemy też przygotować wniosek w wersji papierowej.

3. Następnie określamy tryb składania wniosku wybierając odpowiednią opcję: we własnym imieniu lub jako pełnomocnik. W przypadku składania wniosku przez pełnomocnika, do urzędu skarbowego należy dostarczyć pełnomocnictwo szczególne lub ogólne. W tej części wniosku pełnomocnik podaje także swoje dane, numer dowodu oraz adres korespondencyjny.

4. Wybieramy rodzaj wnioskodawcy. W większości przypadków wnioskodawcami będą podatnicy prowadzący działalność. Po wybraniu tej opcji podajemy pełną nazwę firmy, NIP oraz wybieramy miejsce rejestracji CEIDG (gdy wniosek dotyczy jednoosobowej działalności) lub KRS (gdy wniosek dotyczy np. spółki z o.o. czy komandytowej).

5. Następnie podajemy szczegóły dotyczące zobowiązania podatkowego. Określamy czy nasz wniosek dotyczy zobowiązania za bieżący lub przyszły okres, istniejącej zaległości podatkowej czy odsetek podatkowych. W naszym przykładzie składamy wniosek o odroczenie płatności VAT, którego wymagalność przypadnie na 25 marca 2020 roku. Po 25 marca podatek ten stanie się zaległością podatkową i jeśli wniosek będzie składany po tym terminie to konieczne będzie wybranie drugiej opcji.

6. Następnie wybieramy z jakiej formy pomocy korzystamy. W naszym przypadku związanym z koronowirusem, mamy do czynienia z pomocą, która stanowi pomoc publiczną i udzielona została w celu naprawienia szkód po klęskach żywiołowych lub innych poważnych zdarzeniach, jakim na pewno jest obecna sytuacja spowodowana koronawirusem.

7. W kolejnym kroku określamy kwotę zobowiązania i proponowany termin odroczenia podatku. Oczywiście także uzasadniamy nasz wniosek powołując się na ważny interes podatnika lub ważny interes społeczny.

8. W tym etapie dołączamy do wniosku dokumenty finansowe i inne dokumenty, które potwierdzają, że jesteśmy w stanie spłacić zobowiązanie we wnioskowanych terminach. Następnie dołączmy załącznik dotyczący wnioskowanej pomocy publicznej. Wypełniamy formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc inną niż pomoc w rolnictwie lub rybołówstwie, pomoc de minimis lub pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie. Druk pobierzesz tutaj: formularz – pomoc publiczna

9. Następnie wskazujemy urząd, do którego adresujemy wniosek o odroczenie podatku oraz sposoby kontaktu i odbioru decyzji.

10. Wysyłamy wniosek podpisując go w wybrany sposób – profilem zaufanym, poprzez bankowość elektroniczną lub podpis kwalifikowany.

Rozłożenie na raty

W przypadku dużych kwot podatków, zasadne może być rozłożenie na raty. Ich uregulowanie będzie rozłożone w czasie, a zaproponowanie raty podatku, możliwej do uregulowania nie spowoduje zwiększania się zaległości podatkowych przez naliczone odsetki. Wniosek wypełniamy w ten sam sposób, jak w przypadku odroczenia podatku. Następnie podajemy proponowaną liczbę rat oraz ich ilość. Patrząc na sytuację, w jakiej znalazła się gospodarka to rozłożenie na raty będzie najlepszą opcją dla budżetu. Odroczenie podatku lub jego umorzenie nie jest zdecydowanie najgorszym rozwiązaniem dla państwowych finansów. Wydaje się więc, na nieszczęście dla podatników, że urzędy będą częściej skłaniać się do rozłożenia zapłaty w czasie niż do odroczeń i umorzeń podatków.

Ile trwa rozpatrzenie wniosków o odroczenie podatku, rozłożenie na raty lub umorzenie?

Urząd załatwi twoją sprawę w ciągu miesiąca, a jeśli będzie trudniejsza – w ciągu 2 miesięcy. Termin ten może się wydłużyć, gdy trzeba będzie wykonać dodatkowe czynności dla wyjaśnienia sprawy. Z informacji przekazywanych przez Ministerstwo wynika jednak, że wnioski związane z trudną sytuacją wywołaną koronowirusem będą rozpatrywane w pierwszej kolejności. Jednak biorąc pod uwagę ilość, jaka spłynie w kolejnych dniach do urzędów oraz braki kadrowe w tych instytucjach – nie spodziewałabym się odpowiedzi w szybszych terminach niż ustawowe.

Masz pytania? Zapraszamy do kontaktu:
wymagane
wymagane
Dobrowolny, ale niezastąpiony podczas wyceny
Autor:
Anna Piątek - właścicielka Kancelarii Podatkowej AMP Consulting, jej Główna Księgowa, członek Stowarzyszenia Księgowych, partner merytoryczny Urzędu Skarbowego Kraków-Prądnik. Posiada Certyfikat Księgowy nr 21025/2008. Specjalizuje się w prowadzeniu księgowości spółek z ograniczoną odpowiedzialnością i komandytowych. Z zamiłowania psycholog biznesu. Uważa, że własna firma to najlepsza gra strategiczna, jaką do tej pory wynaleziono. W ramach doradztwa biznesowego podpowiada jak grać w tę grę mądrze.