Metoda kasowa VAT – korzyści dla twojej firmy

metoda kasowa VAT
Prowadzisz biznes usługowy a twoimi kontrahentami są firmy? Jeśli wystawiasz głównie faktury z odroczonym terminem płatności to metoda kasowa VAT może pomóc ci w przypadku nieterminowych wpłat od kontrahentów.
Czym jest metoda kasowa VAT?

Metoda kasowa VAT pozwala rozliczyć VAT należny (z tytułu wystawienia faktury) dopiero w miesiącu, w którym dokonano zapłaty. Ta sama zasada dotyczy VAT naliczonego (z tytułu dokonanego zakupu). Jednym słowem VAT naliczony oraz należny uwzględniamy w deklaracji za miesiąc, w którym dokonano płatność za fakturę zakupu lub otrzymano płatność za fakturę sprzedaży. W przypadku wyboru metody kasowej VAT, podatnicy składają (z pewnymi wyjątkami, o których piszę poniżej) deklaracje za okresy kwartalne.

Kto może skorzystać z metody kasowej VAT?

Nie każdy przedsiębiorca czy firma może skorzystać z tej formy rozliczenia VAT. Metoda kasowa VAT jest bowiem rozwiązaniem tylko dla małych podatników.

Mały podatnik, zgodnie z art. 2 ust. 25 ustawy o VAT, to podatnik podatku od towarów i usług:

  • u którego wartość sprzedaży (wraz z kwotą podatku) nie przekroczyła w poprzednim roku podatkowym wyrażonej w złotych kwoty odpowiadającej równowartości 1.200.000 euro,
  • prowadzącego przedsiębiorstwo maklerskie, zarządzającego funduszami inwestycyjnymi, zarządzającego alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi, będącego agentem, zleceniobiorcą lub inną osobą świadczącą usługi o podobnym charakterze, z wyjątkiem komisu – jeżeli kwota prowizji lub innych postaci wynagrodzenia za wykonane usługi (wraz z kwotą podatku) nie przekroczyła w poprzednim roku podatkowym wyrażonej w złotych kwoty odpowiadającej równowartości 45.000 euro,

– przy czym przeliczenia kwot wyrażonych w euro dokonuje się według średniego kursu euro ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski na pierwszy dzień roboczy października poprzedniego roku podatkowego, w zaokrągleniu do 1.000 zł.

W 2020 roku limit uprawniający do korzystania ze statusu małego podatnika wynosi po zaokrągleniu 5 248 000 zł zł. W przypadku podatników prowadzących działalność maklerską limit w 2020 r. wynosi 197 000 zł zł.

Metoda kasowa VAT dla nowych podmiotów

Metoda kasowa VAT nie jest na szczęście zarezerwowana tylko dla istniejących już na rynku podmiotów. Z kasowej formy rozliczenia mogą skorzystać nowe firmy. Dla tych, co dopiero wchodzą na rynek, może to być zdecydowanie lepsza opcja niż ogólne zasady rozliczania VAT. Tym bardziej, że w ciągu pierwszych 12-tu miesięcy po dokonaniu rejestracji firmy takie będą składały deklaracje za okresy miesięczne. Tym samym będą w stanie uniknąć kumulacji kwot, które ma miejsce w rozliczeniu kwartalnym.

Wyjątki dotyczące rozliczenia VAT metodą kasową

Metoda kasowa VAT niestety nie obejmie wszystkich faktur. Nie skorzystamy z niej w przypadku świadczenia usług na rzecz podatników niebędących czynnymi podatnikami VAT. W takim przypadku obowiązek podatkowy powstanie z dniem otrzymania całości lub części zapłaty, jednak nie później niż 180. dnia, licząc od dnia wydania towaru lub wykonania usługi. Oznacza to, że po upływie 6 miesięcy od dnia wystawiania faktury na rzecz podatnika niezarejestrowanego do VAT, musimy rozpoznać obowiązek podatkowy i wykazać VAT w deklaracji, pomimo braku zapłaty.

Status kontrahenta możesz sprawdzić na białej liście podatników oraz poprzez sprawdzenie NIP w wyszukiwarce MF.

Rezygnacja z metody kasowej VAT

Rezygnacja z tej formy rozliczania podatku jest oczywiście możliwa. Jednak nie wcześniej niż po upływie 12 miesięcy jej stosowania.

Kto powinien rozważyć stosowanie metody kasowej VAT?

Podsumowując wszystkie powyższe informacje możemy z pewnością stwierdzić, że metoda kasowa VAT będzie dobrym rozwiązaniem w przypadku firm, które:

  • prowadzą sprzedaż na rzecz podmiotów prowadzących działalność gospodarczą oraz zarejestrowanych do VAT
  • faktury mają odroczony termin płatności
  • pojawiają się problemy z terminowym regulowaniem należności przez kontrahentów.

Metoda kasowa VAT pozwala zachować równowagę pomiędzy przychodem oraz zobowiązaniami wobec fiskusa. Dzięki tej metodzie płacimy daninę dopiero w chwili kiedy środki od kontrahenta wpłynęły na nasze konto. Często metoda kasowa VAT to legalna optymalizacja podatkowa. Szczególnie widoczna u podmiotów, które korzystają z linii kredytowych. Płacenie VAT metodą kasową ogranicza lub eliminuje zadłużenie i konieczność korzystania z zewnętrznego finansowania.

Nie jesteś pewien czy metoda kasowa przyniesie korzyści dla twojej firmy? Zapraszamy na spotkanie, na którym dokonamy analizy twojej firmy:
wymagane
wymagane
Dobrowolny, ale niezastąpiony podczas wyceny

 

Autor:
Anna Piątek - właścicielka Kancelarii Podatkowej AMP Consulting, jej Główna Księgowa, członek Stowarzyszenia Księgowych, partner merytoryczny Urzędu Skarbowego Kraków-Prądnik. Posiada Certyfikat Księgowy nr 21025/2008. Specjalizuje się w prowadzeniu księgowości spółek z ograniczoną odpowiedzialnością i komandytowych. Z zamiłowania psycholog biznesu. Uważa, że własna firma to najlepsza gra strategiczna, jaką do tej pory wynaleziono. W ramach doradztwa biznesowego podpowiada jak grać w tę grę mądrze.