Umowa zlecenia czy jednak umowa o pracę?

umowa zlecenia
Nasi klienci bardzo często mają problemy z rozróżnieniem umowy o pracę od umowy zlecenia i uważają, że można stosować je zamiennie w zależności od zapotrzebowania. Niestety nic bardziej mylnego. Wyjaśniamy różnice między nimi i pomagamy finalnie nawiązać współpracę ze współpracownikiem na podstawie poprawnej umowy tak, aby nie mieć problemu z podczas kontroli ZUS czy PIP.
Czym jest umowa zlecenia?

Umowa zlecenia jest umową cywilnoprawną, w której zleceniobiorca zobowiązuje się do wykonania na rzecz zleceniodawcy czynności prawnej na zasadach zawartych w umowie. Umowa zlecenia regulowana jest przez przepisy zawarte w Kodeksie Cywilnym

Czym jest umowa o pracę?

Umowa o pracę jest czynnością prawną, która polega na złożeni zgodnych oświadczeń przez pracownika oraz pracodawcę. Oświadczenie pracownika zobowiązuje go do osobistego wykonania określonej pracy na rzecz pracodawcy pod jego kierownictwem w określonym miejscu i czasie. Natomiast pracodawcę zobowiązuje złożone oświadczenie do wypłaty umówionego wynagrodzenia. Umowa o pracę jest regulowana przez przepisy zawarta w Kodeksie Pracy.

Różnice pomiędzy umową o pracę a umową zlecenia:

1. Podstawa prawna

Podstawową różnicą między umową o pracę a umową zlecenia jak zaznaczono wyżej jest podstawa prawna zawierania takich umów. W przypadku umowy o pracę jest to Kodeks pracy natomiast umowę zlecenia reguluje Kodeks Cywilny.

2. Ubezpieczenia społeczne

Od zawartej umowy o prace są opłacane wszystkie składki na ubezpieczenia społeczne (emerytalne, chorobowe, wypadkowe, fundusz pracy, fundusz gwarantowanych świadczeń pracowniczych) oraz składki na ubezpieczenia zdrowotne. Nie ma tu znaczenia czy pracownik posiada status studenta oraz kwota uzyskiwanego przychodu przez pracownika. Jedynym wyjątkiem jest umowa o pracę podpisana z pracownikiem, który ukończył 55 lat (kobiety) oraz 60 lat (mężczyźni). W tym przypadku nie są opłacane składki na fundusz pracy oraz fundusz gwarantowanych świadczeń pracowniczych.

Umowa zlecenia zawarta ze studentem do 26 lat zwalnia z obowiązku opłacania wszystkich składek na ubezpieczenia społeczne jak również na ubezpieczenia zdrowotne. Jeżeli umowa zlecenia zawarta jest z osobą, która z innych źródeł uzyskuje wynagrodzenie co najmniej równe minimalnej stawce w danym roku podlega ona jedynie ubezpieczeniu zdrowotnemu z tytułu zawartej umowy. W innych przypadkach zleceniobiorca podlega pełnym składkom na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenia zdrowotne oraz dobrowolnemu ubezpieczeniu chorobowemu.

3. Miejsce i czas

Pracownik ma obowiązek do od osobistego wykonania powierzonej pracy w czasie oraz miejscy określonym przez pracodawcę oraz pod jego kierownictwem.

W zależności od rodzaju zlecenia zleceniobiorca ma możliwość samodzielnie zdecydować o miejscu oraz czasie wykonania zlecenia. Jak również ma możliwość przekazanie wykonania czynności osobom trzecim.

4. Urlop wypoczynkowy i okolicznościowy

Osobie zatrudnionej na podstawie umowy o pracę należy się urlop wypoczynkowy, urlop na żądanie oraz urlop okolicznościowy według przepisów zawartych w Kodeksie Pracy.

Kodeks cywilny nie gwarantuje zleceniobiorcy prawa do wynagrodzenia za czas niewykonywania zlecenia. Możliwość tą daje jedynie odpowiedni zapis zawarty w umowie zlecenia.

5. Zasiłek chorobowy i macierzyński

Pracownik ma prawo do zasiłków na zasadach określonych w Kodeksie Pracy.

Zleceniobiorca ma prawo do zasiłków jeżeli podlega dobrowolnemu ubezpieczeniu chorobowemu oraz przez co najmniej 90 dni odprowadzał składkę.

6. Ochrona przed rozwiązaniem umowy

Pracownicy, którzy podlegają ochronie przed zwolnieniem:

  • Pozostało im 4 lata do uzyskania wieku emerytalnego
  • Przebywają na urlopie wypoczynkowym lub na zwolnieniu lekarskim
  • Kobiety w ciąży lub przebywające na urlopie macierzyńskim, rodzicielskim, wychowawczym

Natomiast zleceniobiorca nie podlega ochronie przed rozwiązaniem umowy.

7. Rekompensata za nadgodziny

Pracownik zatrudniony na podstawie umowy o pracę należy się rekompensata za nadgodziny w czasu wolnego lub dodatkowego wynagrodzenia na zasadach zawartych w Kodeksie Pracy. Natomiast Kodeks Cywilny nie gwarantuje zleceniobiorcy prawa do rekompensaty za nadgodziny.

Mimo, że w wielu przypadkach bardziej opłacalne jest zawarcie umowy zlecenia niż mowy o pracę należy pamiętać, jeżeli wykonywana praca ma charakter stosunku pracy zawarcie umowy cywilnoprawnej jest ciężkim naruszeniem obowiązujących przepisów. O formie prawnej zawieranej umowy nie decyduje jej nazwa lecz warunki w jakich dana praca jest wykonywana.

wymagane
wymagane
Dobrowolny, ale niezastąpiony podczas wyceny
Autor:
Anna Piątek - właścicielka Kancelarii Podatkowej AMP Consulting, jej Główna Księgowa, członek Stowarzyszenia Księgowych, partner merytoryczny Urzędu Skarbowego Kraków-Prądnik. Posiada Certyfikat Księgowy nr 21025/2008. Specjalizuje się w prowadzeniu księgowości spółek z ograniczoną odpowiedzialnością i komandytowych. Z zamiłowania psycholog biznesu. Uważa, że własna firma to najlepsza gra strategiczna, jaką do tej pory wynaleziono. W ramach doradztwa biznesowego podpowiada jak grać w tę grę mądrze.