Klauzula Informacyjna RODO

Zgodnie z art. 14 ust. 1-2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w  sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej „RODO”) informujemy, że:

 

 1. Administratorem danych osobowych jest AMP Consulting Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k., ul. Pod Fortem 19, 31-302 Kraków, KRS: 0000796773, NIP: 9452229303, REGON: 383969780. Kontakt z Administratorem odbywa się poprzez: e-mail: biuro@ampconsulting.pl lub pisemnie na adres Administratora.
 2. Administrator Danych Osobowych niniejszym informuje, że nie powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych (IODO) i wykonuje samodzielnie obowiązki związane z przetwarzaniem danych osobowych.
 3. Pani/Pana dane osobowe, w postaci imienia, nazwiska, e-maila, numeru telefonu, adresu (lub innych podanych w komunikacji danych) będą przetwarzane w następujących celach, w oparciu o wskazane podstawy prawne:
 4. zaprezentowania oferty Administratora i kierowania marketingu bezpośredniego – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO (prawnie uzasadniony interes administratora) lub przesłania oferty na prośbę — na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO (niezbędność do zawarcia i/lub wykonania umowy lub podjęcie działań na żądanie) – do momentu zgłoszenia sprzeciwu, ustania celu biznesowego lub upływu okresu przedawnienia roszczeń,
 5. ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami — na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO (prawnie uzasadniony interes administratora) – do upływu okresu przedawnienia roszczeń,
 6. w celu tworzenia własnych baz danych klientów i potencjalnych klientów- na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO (prawnie uzasadniony interes administratora) – do momentu zgłoszenia sprzeciwu.
 7. Pani/Pana dane pochodzą od spółki Bisnode Polska Sp. z o.o. z siedzibą, ul. Plac Europejski 2, 00 – 844 Warszawa, KRS: 0000228478, która pozyskuje je z publicznych źródeł, m. in. z Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego (KRS), Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), Głównego Urzędy Statystycznego (GUS) lub ze stron internetowych przedsiębiorstw.
 8. Dane osobowe możemy udostępniać m.in. następującym odbiorcom: serwisom świadczącym usługi utrzymania systemu informatycznego i hostingu, dostawcy usługi poczty elektronicznej, usług chmurowych, dostawcy narzędzi do zarządzania firmą CRM, pracownikom lub podwykonawcom. Możemy też być zobowiązani do udostępnienia Państwa danych podmiotom prywatnym i publicznym na podstawie przepisów prawa.
 9. Dane nie będą przekazywane do państw trzecich.
 10. Ma Pan/Pani prawo dostępu do swoich danych osobowych, sprostowania danych, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych, prawo wycofania zgody (wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed jej wycofaniem). Jeśli uzna Pan/Pani, że przetwarzamy dane osobowe niezgodnie z RODO, ma Pan/Pani prawo wnieść skargę do organu nadzorczego.
 11. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.