Obsługa księgowa spółek

Naszym celem jest zapewnienie Klientom wysokiego poziomu usług. Dzięki wdrażaniu procedur księgowych w każdej firmie dbamy o kompletność dokumentacji i rzetelność zapisów.
  • bieżące prowadzenie podatkowej księgi przychodów i rozchodów zgodnie z ustalonymi standardami
  • weryfikacja poprawności dokumentów księgowych
  • weryfikacja kontrahentów w rejestrze czynnych podatników VAT
  • weryfikacja numerów kont kontrahentów na białej liście VAT
  • sporządzanie deklaracji VAT i prowadzenie rejestrów VAT zakupu i sprzedaży zgodnie z przepisami Ustawy o podatku od towarów i usług
  • prowadzenie ewidencji środków trwałych, wyposażenia, wartości niematerialnych i prawnych oraz przygotowanie planu amortyzacji
  • sporządzanie zeznań rocznych, obliczanie zaliczek na podatek dochodowy zgodnie z ustawami podatkowymi

Skontaktuj się z nami:

Zachęcamy do kontaktu mailowo, telefonicznie oraz do osobistego spotkania.

Błąd: Brak formularza kontaktowego.

AMP Consulting